Dla nauczyciela

Rola i zadania nauczyciela w programie.

Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację programu w szkole, w tym:

 • Kontakt z koordynatorem programu ze strony Fundacji.
 • Rekrutacja uczniów w szkole.
 • Motywowanie i wspieranie uczniów w terminowej realizacji zadań w programie.
 • Obecność i wspieranie wolontariuszy w trakcie zajęć z uczniami.
 • Rejestrację na platformie.
 • Opiekę nad uczniami w trakcie finału konkursu w Warszawie.

Korzyści z realizacji programu.

Dla nauczyciela:

 • Możliwość wzbogacenia warsztatu dydaktycznego.
 • Ciekawe materiały dydaktyczne.
 • Kontakt ze światem biznesu.
 • Możliwość realizacji godzin doradztwa zawodowego w ramach spotkań z wolontariuszami.
 • Atrakcyjne nagrody.

Dla szkoły:

 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 • Ciekawa propozycja edukacyjna rozwijająca kompetencje kluczowe uczniów.
 • Budowa relacji ze środowiskiem biznesowym.
 • Realizacja doradztwa zawodowego przy wsparciu wolontariuszy.

Dla ucznia:

 • Kształtowanie umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu, jak: praca w zespole, rozwiązywanie problemów, planowanie, stosowanie narzędzi ICT.
 • Możliwość przetestowania swoich pomysłów biznesowych.
 • Rozwijanie kreatywności, postaw przedsiębiorczych i wrażliwości społecznej.
 • Możliwość skorzystania z doświadczenia praktyków i przedsiębiorców społecznych.
 • Poznanie swoich predyspozycji zawodowych.
 • Atrakcyjne nagrody.

Harmonogram konkursu

 1. Rejestracja drużyn: 25.01-12.03.2021.
  Każdy uczeń rejestruje się osobiście. Młodzież pracuje w zespołach 2-4 osób. Ważne, aby przed rejestracją uczniów nauczyciel posiadał już konto – uczniowie wpisują opiekuna zespołu. Nauczyciele uczestniczący w programie po raz kolejny nie muszą zakładać nowego konta.

REJESTRACJA

 1. Zajęcia z wolontariuszami online: 1.02-12.03.2021.
  Zajęcia umawiamy indywidualnie z koordynatorem projektu i wolontariuszem. Każde zajęcia trwają 2 godziny lekcyjne. Z uwagi na ograniczoną liczbę wolontariuszy możemy nie być w stanie zagwarantować zajęć w każdej szkole uczestniczącej w projekcie. W takim wypadku zajęcia może poprowadzić nauczyciel. Uczniowie mają też do dyspozycji studia przypadku na platformie SIR.
 2. Rozwiązywanie Social Innovation Relay Quiz przez uczniów: do 12.03.2021.
  Każdy uczeń, który pomyślnie rozwiąże quiz otrzyma imienny certyfikat. Należy poprawnie odpowiedzieć na min. 80% pytań. Można próbować do skutku.

UWAGA!!! Aby zespół mógł przesłać swój wstępny pomysł na innowację społeczną, każdy członek zespołu musi pozytywnie rozwiązać quiz.

 1. Złożenie przez uczniów wstępnych pomysłów biznesowych: do 12.03.2021.
  Pomysły na innowacje społeczne uczniowie składają za pośrednictwem platformy. Na niej znajduje się również dedykowany do tego formularz. Swój pomysł należy opisać w maks. 500 słowach.
 2. Mentoring (20 najlepszych drużyn, 3 spotkania na drużynę): 22.03-23.04.2021.
  Wolontariusze Nationale-Nederlanden pomogą uczniom dopracować pomysły w trakcie kilku spotkać w szkole bądź online. Podczas tego etapu zespół będzie musiał stworzyć i przesłać biznesplan dla swojego pomysłu - Social Business Idea Canvas.
 3. Przesłanie Social Business Idea Canvas: do 23.04.2021.
  Formularz Social Business Idea Canvas znajduje się na platformie. Zespoły przesyłają go za jej pośrednictwem. Spośród nadesłanych pomysłów sędziowie – wolontariusze z Nationale-Nederlanden wybiorą 10 najlepszych, które przejdą do Finału.
 4. Finał krajowy online (10 najlepszych drużyn): 19.05.2021.
  Finał odbędzie się online na platformie Zoom.
  Na Finał uczniowie muszą przygotować prezentację w programie PowerPoint oraz przedstawić swój pomysł przed jury złożonym z pracowników Nationale-Nederlanden. Każdy zespół ma na to 4 minuty oraz kilka minut na pytania od sędziów.
 5. Finał międzynarodowy online: czerwiec 2021.
  Finał międzynarodowy odbywa się online.

Uczniowie muszą przygotować:

 1. Social Business Idea Canvas w jęz. angielskim,
 2. 4-minutową prezentację swojego pomysłu w programie PowerPoint w języku angielskim,
 3. 2-minutowy film prezentujący ich pomysł.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do udziału.