30 października 2018

Seminarium dla trenerów programu "Moje finanse"

W dniach 27-28 października 2018 r. w Warszawie odbyło się seminarium dla trenerów programu "Moje finanse".

Trenerzy podczas 2-dniowego seminarium uczestniczyli w warsztatach doskonalących metodyczne i organizacyjne aspekty przygotowania nauczycieli do pracy z uczniami w zakresie ubezpieczeń oraz sposoby i formy przygotowania nauczycieli do ich wdrażania. Seminarium stanowiło również forum wymiany doświadczeń w zakresie realizacji edukacji finansowej oraz przyczyniło się do wypracowania optymalnych rozwiązań dla motywowania nauczycieli do wdrażania edukacji finansowej w szkole. Warsztaty seminaryjne objęły 13 godzin dydaktycznych dla każdej z 3 grup.

Bloki tematyczne dla każdej z grup:

  • „Ubezpieczenia społeczne – co mi się należy kiedy płacę składki” część 1

  • „Ubezpieczenia społeczne – co mi się należy kiedy płacę składki” część 2

  • Ubezpieczenia na życie i majątkowe.

  • Prawa konsumenta

  • Zasady organizacji grup warsztatowych. Prowadzenie warsztatów stacjonarnych dla nauczycieli.

  • "Przedsiębiorczy na rynku finansowym" - zasady i formy wsparcia nauczycieli w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursie

  • Konsultacje indywidualne.

Program edukacji finansowej „Moje finanse” to innowacyjny program, realizowany z wykorzystaniem interaktywnych zasobów dydaktycznych zamieszczonych na platformie internetowej. Może być wykorzystany na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości oraz podczas realizowania zagadnień ekonomicznych na przedmiotach zawodowych. Treści programu są zgodne z obowiązującą podstawą programową.

Program realizowany jest wraz z City Foundation, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.

Patronat Honorowy objęło Ministerstwo Finansów