23 października 2018

Seminarium dla trenerów programu "Ekonomia na co dzień"

W dniach 20-21 października 2018 roku, w Warszawie odbyło się seminarium „Aktywizowanie ucznia do racjonalnego zarządzania zasobami”, w którym uczestniczyło 34 trenerów programu Ekonomia na co dzień.

W dniach 20-21 października 2018 roku, w Warszawie odbyło się seminarium „Aktywizowanie ucznia do racjonalnego zarządzania zasobami”, w którym uczestniczyło 34 trenerów programu Ekonomia na co dzień.

Program seminarium obejmował takie zagadnienia jak:

  • interdyscyplinarny charakter edukacji finansowej oraz doradztwa zawodowego;
  • międzyprzedmiotowa realizacja projektów uczniowskich z naciskiem na konstruowanie budżetu, w tym analiza i ocena własnych środków, planowanie harmonogramu, analiza SWOT;
  • wykorzystanie zasobów cyfrowych i gier dydaktycznych angażujących ucznia;
  • wspieranie nauczyciela w planowaniu i organizowaniu działań edukacyjnych z młodzieżą;
  • edukacja finansowa uczniów - korzyści ze współpracy z konsultantami, ekspertami oraz włączenia środowiska lokalnego w działania edukacyjne młodzieży;
  • uwrażliwienie uczniów na funkcjonowanie i możliwość dokonywania wyborów w niepodległym państwie w związku z 100-tną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości;
  • analiza zasobów osobistych i możliwości zarządzania nimi;
  • tworzenie innowacji pedagogicznych z zakresu edukacji ekonomicznej w oparciu o przewodnik Ekonomiczne inspiracje oraz zasoby szkoły i prawo oświatowe.

Trenerzy mieli możliwość zaprezentowania sukcesów i sposobów rozwiązywania trudności, jakie napotykają w swojej pracy, jak również osiągnięć zgłaszanych przez nauczycieli realizujących program.

Program Ekonomia na co dzień skierowany jest do doradców zawodowych, wychowawców klas oraz nauczycieli innych przedmiotów, którzy zobowiązani są realizować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych. Program obejmuje takie obszary jak: elementarne pojęcia ekonomiczne, poznawanie siebie, wybór drogi edukacyjnej, rynek pracy, podjęcie działalności gospodarczej, planowanie działań,
gospodarowanie własnymi zasobami.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.