26 października 2020

„Moja przyszłość – moje decyzje, kształtowanie aktywnych postaw ucznia” – seminarium dla trenerów programu Ekonomia na co dzień

W dniach 24-25.10.2020 odbyło się seminarium dla trenerów programu Ekonomia na co dzień, pt: "Moja przyszłość – moje decyzje, kształtowanie aktywnych postaw ucznia". Program jest realizowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości. W tym roku po raz pierwszy odbyło się online w formie webinarium.

Program obejmował tematykę: zmiany w prawie oświatowym, zakres wiedzy oraz czynniki wpływające na codzienne decyzje ekonomiczne, nauczanie zdalne i rozpowszechnienie działań edukacji ekonomicznej. Uczestnicy testowali formy i metody zdalnej pracy do zastosowania w szkole podstawowej, omawiali jak przygotować uczniów do zaistnienia na rynku pracy, jak kształtować ich kompetencje kluczowe oraz pobudzać do aktywności. Na seminarium została też zaprezentowana nowa formuła konkursu Forum Ekonomiczne Młodych. W spotkaniu uczestniczyło 34 trenerów, którzy docenili interdyscyplinarny charakter programu Ekonomia na co dzień wpisujący się w zadania szkoły wynikające z Ustawy prawo oświatowe oraz rozporządzenia MEN.