12 października 2020

e-SEMINARIUM DLA TRENERÓW PROGRAMU „MOJE FINANSE”

10 i 11 października odbyło się seminarium dla trenerów programu „Moje finanse”, którego tematem przewodnim był „Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej”. 

W historii programu było to 16 seminarium ale pierwsze w opcji zdalnej!
Program dwudniowego e-seminarium był bogaty i twórczy.
Odbyły się wykłady: „ Rynek pracy w Polsce i UE” oraz „Polska gospodarka, trendy, zagrożenia i szanse”
a także
warsztaty: „Twórczo o rynku pracy” i „Narzędzia do realizacji programu „Moje finanse”
Trenerzy nie tylko zapoznali się z nowym obszarem tematycznym i elementami programu ale również wypracowali nowe scenariusze lekcji. Spotkanie było także okadzają do wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy.

To będzie twórczy rok!

Patronat honorowy:

Partnerzy: