25 września 2015

1 200 000 uczniów! Za nami 10 lat programu Moje finanse

W związku z 10-leciem programu Moje finanse Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy zorganizowała konferencję Moje finanse 2005-2015. Edukacja finansowa w szkole ponadgimnazjalnej. Była to okazja do podsumowania 10 lat funkcjonowania programu, zastanowienia się nad potrzebami szkolnictwa w zakresie edukacji finansowej, a także podziękowania jego autorom i realizatorom.

W związku z 10-leciem programu Moje finanse Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy zorganizowała konferencję Moje finanse 2005-2015. Edukacja finansowa w szkole ponadgimnazjalnej. Była to okazja do podsumowania 10 lat funkcjonowania programu, zastanowienia się nad potrzebami szkolnictwa w zakresie edukacji finansowej, a także podziękowania jego autorom i realizatorom.

18 września 2015 roku w Narodowym Banku Polskim w Warszawie spotkali się nauczyciele, trenerzy i koordynatorzy oraz przedstawiciele trzech instytucji, które zainicjowały program: Dariusz Jadowski – Dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego, Krzysztof Kaczmar – Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Zbigniew Modrzewski – Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Dyrektor Dariusz Jadowski przywitał wszystkich uczestników konferencji i podkreślił znaczenie, jakie Narodowy Bank Polski przykłada do edukacji finansowej. Podziękował za pracę i zaangażowanie wszystkim osobom, bez których to wyjątkowe przedsięwzięcie nie tylko w polskiej edukacji nie byłoby możliwe. Sukces programu podkreślił także Krzysztof Kaczmar, według którego program Moje finanse jest unikatowy nie tylko ze względu na jego skalę, liczbę absolwentów i czas trwania, ale również dlatego, że jest realizowany w partnerstwie publiczno-rządowo-pozarządowym – partnerstwie trzech instytucji, które znalazły wspólne pole do realizacji ważnego celu społecznego. - To było 10 świetnych lat dla edukacji finansowej w polskich szkołach – podkreślił Zbigniew Modrzewski.

Dyskusję na temat potrzeb szkolnictwa w zakresie edukacji finansowej rozpoczęła Elżbieta Lenczewska-Gryma, doradca w Departamencie Edukacji i Wydawnictw NBP, która zaprezentowała wyniki badań na temat kompetencji ekonomiczno-finansowych dzieci i młodzieży w Polsce. Wyniki statystyczne zobrazowały, że kompetencje ekonomiczne są przez młodzież traktowane pragmatycznie: przede wszystkim jako narzędzie praktycznego zarządzania finansami, a nie sposób na zrozumienie procesów gospodarczych.

Maciej Samcik, ekonomista i dziennikarz ekonomiczny, wyjaśnił jakie są możliwe konsekwencje decyzji finansowych podejmowanych przez młodych ludzi. Bazując na własnych doświadczeniach opowiedział, dlaczego tak ważne jest kształtowanie od najmłodszych lat umiejętności bezpiecznego i efektywnego zarządzania finansami osobistymi oraz nauczanie sposobów planowania i inwestowania własnych środków finansowych.

W ciągu 10 lat w programie Moje finanse wzięło udział ponad 1 200 000 uczniów, co roku uczestniczy w nim 1 600 nauczycieli, dla których przeprowadzono 1 085 warsztatów. W sumie zrealizowano w szkołach ponad 960 000 godzin dydaktycznych. Wanda Zubrzycka, wieloletni koordynator programu, przedstawiła historię Moich finansów, wyjaśniła jak przebiegały prace nad materiałami dydaktycznymi oraz na czym polegał proces cyfryzacji. O znaczeniu przedsięwzięcia dla polskiej edukacji mówili przedstawiciele nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Podczas konferencji nie zabrakło również opinii uczniów, którzy brali udział w programie.