22 września 2015

Konkurs na pracę pisemną XIV edycja

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną.
Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

Gimnazja: „Kooperatywa z sukcesem – pomysł na wspólny biznes, spełniający potrzeby społeczności lokalnej”;

Szkoły ponadgimnazjalne: „Kapitał wiedzy o ekonomii plus kapitał społeczny warunkiem rozwoju. Jak to rozumieć i jak wykorzystać lokalnie?”. 

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną.
Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

Gimnazja: „Kooperatywa z sukcesem – pomysł na wspólny biznes, spełniający potrzeby społeczności lokalnej”;

Szkoły ponadgimnazjalne: „Kapitał wiedzy o ekonomii plus kapitał społeczny warunkiem rozwoju. Jak to rozumieć i jak wykorzystać lokalnie?”. 

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna nagrody:

  • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto,
  • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto,
  • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto,
  • trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1200 zł brutto.

Również nauczyciele, opiekunowie merytoryczni najlepszych prac otrzymają nagrody:

  • za zajęcie przez ucznia pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł brutto,
  • za zajęcie przez ucznia drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1800 zł brutto,
  • za zajęcie przez ucznia trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1600 zł brutto,
  • za otrzymanie przez ucznia wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości 1200 zł brutto.

Prace można nadsyłać do 18 października 2015 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.nbp.pl/PracaPisemna2015.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród zaplanowane zostały na 9 grudnia 2015 r.


Kontakt
Koordynator: Małgorzata Maryjewska
e-mail: mlodziez@nbp.pl