5 marca 2019

Biznesu w praktyce można uczyć już w szkole podstawowej

27 lutego br. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbył się MetLife LifeChanger Cup. W imprezie wzięło udział 61 uczniów, 9 nauczycieli i 9 wolontariuszy – pracowników firmy MetLife.

Świadomość szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego i społecznego, a także powszechna już wiedza o problemach młodych ludzi z wejściem na rynek pracy zmusza szkoły i organizacje zajmujące się edukacją do poszukiwania efektywnych narzędzi, które pomogą nam dobrze przygotować dzieci i młodzież do wyzwań współczesności. Każdy pedagog wie, jak trudno jest przyciągnąć uwagę ucznia na dłużej, szczególnie w przypadku tematów trudnych i skomplikowanych jak ekonomia, finanse czy prowadzenie firmy. Źródło sukcesu kryje się w nauce poprzez praktykę i zabawę.

Taką atrakcyjną formę nauki ma MetLife LifeChanger Cup organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z firmą MetLife. 27 lutego br. odbyła się już piąta edycja tej imprezy. Uczniowie ze szkół podstawowych z Warszawy, Malborka i Chęcin przez kilka godzin prowadzili własne przedsiębiorstwa w ekonomicznej grze symulacyjnej. Dziesięć zespołów rywalizowało na jednolitym rynku produkcji statków. Poza procesem produkcji, każde przedsiębiorstwo musiało sprawnie zarządzać finansami firmy, negocjować ceny sprzedawanych produktów, dbać o zapasy surowca i park maszynowy. Uczestnicząc w grze uczniowie mieli doskonałą okazję sprawdzić się w pracy zespołowej i pełnieniu określonych ról, a także kształtować umiejętności efektywnego wykorzystania czasu i planowania działań. Ponadto doświadczyli w praktyce działania prawa popytu i podaży, konkurencji, stopy procentowej itp.

W zdobywaniu tych umiejętności uczniów wspierali wolontariusze – pracownicy MetLife. Część wolontariuszy wcieliła się w rolę mentorów uczniowskich przedsiębiorstw, inni otrzymali trudne zadanie negocjacji z uczniami cen skupu produktów, materiałów i narzędzi, czy też pożyczek i lokat bankowych.

- MetLife LifeChanger, finansowany przez Fundację MetLife, jest jednym z naszych programów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Dzięki zaangażowaniu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz naszych wolontariuszy – pracowników MetLife – uczniowie mają okazję uczestniczyć w ciekawych i angażujących ich uwagę zajęciach, które z pewnością poszerzą ich wiedzę z ekonomii i finansów – mówi Izabela Ptaszyńska-Trandafir, Dyrektor ds. Komunikacji w MetLife.

Dodatkową atrakcją były pokoje zagadek, w których uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą i sprytem, ale również umiejętnością pracy pod presją czasu.

Podczas gdy uczniowie szlifowali swoje umiejętności biznesowe nauczyciele mogli wymienić się wiedzą i doświadczeniem z tworzenia atrakcyjnych zajęć dla uczniów rozwijających kreatywność i aktywizujących do działania, a także w praktyce sprawdzić swoje umiejętności współpracy rozwiązując specjalnie na tę okazję przygotowane zagadki.

MetLife LifeChanger Cup odbywa się w ramach wieloletniego programu MetLife LifeChanger, którego celem jest przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, nauka przedsiębiorczości i poruszania się w szeroko rozumianym świecie finansów. Na przestrzeni roku szkolnego uczniowie m. in. uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników MetLife. Wolontariusze w trakcie konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK oceniają również firmy prowadzone przez uczniów.