12 marca 2019

Warsztaty dla nauczycieli realizujących program „Ekonomia na co dzień”

Od grudnia do lutego nauczyciele ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych brali udział w warsztatach, które w tym roku skupiały się na zagadnieniu aktywizowania ucznia do racjonalnego zarządzania zasobami.

Uczestnicy warsztatów doświadczyli, w jaki sposób wykorzystanie aktywnych metod pracy wpływa na efektywność edukacji ekonomicznej. Gra dydaktyczna Planuję i zyskuję, w jakiej uczestniczyli nauczyciele pokazała, jak dzięki elementom rywalizacji i zabawie można przygotować uczniów do świadomego planowania i racjonalnych wyborów (nie tylko ekonomicznych). Podsumowując swój udział w grze, nauczyciele podkreślali mnogość tematów, jakie dzięki Planuję i decyduję można poruszać z uczniami: od racjonalnych decyzji ekonomicznych, przez planowanie ścieżki edukacyjnej, przewidywanie konsekwencji własnych działań, po znaczenie relacji z innymi.

Podczas warsztatów nauczyciele zapoznali się z nowymi zasobami strony internetowej programu (filmami, ćwiczeniami, testami) i pomysłami na ich wykorzystanie podczas pracy z uczniami. Poznali zasady Ekonomicznych potyczek oraz konkursów internetowych organizowanych w tym roku szkolnym.

Istotnym elementem warsztatów była wymiana doświadczeń. Nauczyciele opowiadali o swoich sukcesach podczas wdrażania programu oraz o zrealizowanych projektach uczniowskich. Dzielili się pomysłami na radzenie sobie z planowaniem zajęć, modyfikacją ćwiczeń i dostosowaniem ich do możliwości i potrzeb swoich uczniów.

Dzięki możliwości spotkania i dyskusji w grupie osób realizujących program, nauczyciele wyszli z nowymi pomysłami i motywacją do wdrażania nowych metod sprzyjających kształceniu umiejętności racjonalnego zarządzania zasobami.

W tegorocznej edycji zorganizowano 80 warsztatów, w których uczestniczyło ponad 1750 nauczycieli. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzymał pakiet dydaktyczny składający się z podręcznika Ekonomiczne inspiracje, gry dydaktycznej Planuję i decyduję oraz plakatu Edukacja finansowa, obrazującego podstawowe zagadnienia z zakresu edukacji finansowej.