23 kwietnia 2015

Branża motoryzacyjna – wymarzona przyszłość dla młodych ludzi

Polscy uczniowie, podobnie do kilkuset innych młodych ludzi z różnych krajów Europy, mają szansę przekonać się jak fascynujący jest świat motoryzacji!

Wyzwanie, przed którym stoi współcześnie branża motoryzacyjna to stałe poszukiwanie wykwalifikowanych specjalistów. Od dwóch lat przygotowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych do kariery związanej z matematyką, nauką, inżynierią i technologią zajmuje się Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości – członek międzynarodowej organizacji Junior Achievement Worldwide w partnerstwie z firmą Hyundai Motor Poland. Realizując program Skills for the Future umożliwia młodzieży zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych, zwiększając tym samym możliwości zatrudnienia. Głównym założeniem programu jest przygotowanie młodzieży, by była w stanie wyjść naprzeciw wysokim oczekiwaniom wymagającej kreatywnego, innowacyjnego, technologicznego myślenia, branży motoryzacyjnej jutra. W programie biorą udział uczniowie, przyszli mechanicy, mechatronicy, logistycy oraz nauczyciele i wolontariusze – konsultanci HYUNDAI Motor Poland.  

Polscy uczniowie, podobnie do kilkuset innych młodych ludzi z różnych krajów Europy, mają szansę przekonać się jak fascynujący jest świat motoryzacji!

Wyzwanie, przed którym stoi współcześnie branża motoryzacyjna to stałe poszukiwanie wykwalifikowanych specjalistów. Od dwóch lat przygotowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych do kariery związanej z matematyką, nauką, inżynierią i technologią zajmuje się Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości – członek międzynarodowej organizacji Junior Achievement Worldwide w partnerstwie z firmą Hyundai Motor Poland. Realizując program Skills for the Future umożliwia młodzieży zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych, zwiększając tym samym możliwości zatrudnienia. Głównym założeniem programu jest przygotowanie młodzieży, by była w stanie wyjść naprzeciw wysokim oczekiwaniom wymagającej kreatywnego, innowacyjnego, technologicznego myślenia, branży motoryzacyjnej jutra. W programie biorą udział uczniowie, przyszli mechanicy, mechatronicy, logistycy oraz nauczyciele i wolontariusze – konsultanci HYUNDAI Motor Poland.  

Program Skills for the Future jest przykładem dobrej praktyki wzajemnego partnerstwa sektora pozarządowego, biznesu i sektora publicznego, gdzie te trzy podmioty współpracują ze sobą po to, aby lepiej przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy. Ważnym elementem programu jest uczenie przedsiębiorczości, innowacyjności, pracy zespołowej i komunikacji - podsumowuje zakres działania programu Zbigniew Modrzewski, Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

W przeciągu roku szkolnego uczniowie stają się wspólnikami młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa. Uczą się zasad i regulacji dotyczących prowadzenia firmy, a także w praktyce prowadzą działalność, oferując na lokalnym rynku własne usługi lub produkty. Uczą się pracy zespołowej, zdobywają umiejętności organizacyjne, zarządzania czasem, a także dotyczące podstaw prowadzenia biznesu. W swojej pracy są wspomagani przez przeszkolonych nauczycieli i wolontariuszy z firmy Hyundai.

Dodatkowym walorem edukacyjnym programu Skills for the Future są zajęcia w szkołach, prowadzone przez wolontariuszy Hyundai Motor Poland - specjalistów różnych dziedzin. Praktycy biznesu realizują ćwiczenia, które wykorzystują umiejętności techniczne i wiedzę uczniów. Goszcząc wolontariusza, młodzież zyskuje okazję do kontaktu z fachowcami z branży, a jednocześnie ma możliwości pracy w zawodach wymagających umiejętności z obszaru STEM (Science, Technology, Engineering, Maths). Zajęcia te dotyczą zmian na rynku motoryzacji na świecie, umiejętności i wiedzy niezbędnych do pracy w branży motoryzacyjnej. W trakcie zajęć uczniowie mają okazję pracować w grupach, rozwiązywać miniquizy a także opracowywać studia przypadków.

Program wzbogacają także dwa warsztaty Master Class połączone z wizytą w największym Centrum Samochodowym MOSTVA, gdzie uczniowie oprócz zwiedzania placu samochodowego i wykładu wprowadzającego w politykę firmy, poznają również zasady tworzenia biznesplanu i sztukę prezentacji. Przedsiębiorstwo Mostva zaskoczyło nas wielkością placu samochodowego oraz ilością samochodów. Dowiedzieliśmy się, że Mostva zajmuje się nie tylko transportem i składowaniem aut, ale również przeglądami przedsprzedażowymi. W nowoczesnej hali mogliśmy zobaczyć, jak doposaża się auta dla klienta. Warsztaty prowadzone dla nas przez firmę Hyundai dostarczyły nam wielu informacji dotyczących ich grupy oraz prowadzenia własnej firmy – dziękowali uczestnicy jednego z warsztatów, uczniowie Zespołu Szkół samochodowych w Toruniu, Paweł Celmer i Patryk Żelechowski.

Dla nauczycieli tego typu warsztaty dają szansę lepszego zrozumienia potrzeb świata biznesu i kultury korporacyjnej. Obrazują rzeczywiste zapotrzebowanie na rozwijanie wyspecjalizowanych umiejętności, co pozwoli świadomie wykorzystywać i dostosowywać odpowiednie metody nauczania, często innowacyjne, oparte na wiedzy i doświadczeniu ekspertów. Wszystkie zajęcia były przygotowane bardzo solidnie i ciekawie. Uczniowie czuli się dowartościowani, byli pod wrażeniem, że traktuje się ich jak poważnych partnerów do dyskusji. Uważam, że spotkania i zajęcia, których uczestnikami byli moi uczniowie, to bardzo cenne przedsięwzięcie o edukacyjnym charakterze – tymi słowami nauczycielka szkoły z Torunia, Karolina Guzińska, podsumowała jedne z warsztatów Master Class. Dla wielu pracowników wolontariuszy z Hyundai Motor Europe praca w klasie z młodych studentów i nauczycieli jest wzbogacającym doświadczeniem. Mogą oni dowiedzieć się jak wygląda współczesny system edukacji. Prowadząc warsztaty mogą także odkrywać i udoskonalać swoje własne umiejętności komunikacji i współpracy.

Program Skills for the future to także platforma internetowa, portal społecznościowy, którego uczestnicy mogą współpracować, szukać informacji, inspirować się, rozwijać i uczyć się od siebie. Uczniowie rejestrują swoje miniprzedsiębiorstwa i nawiązują nowe, ciekawe kontakty z innymi uczestnikami programu z pozostałych 14 krajów Europy, również realizujących program. Są to: Czechy, Francja, Włochy, Niemcy, Słowacja, Hiszpania, Wielka Brytania, Norwegia, Austria, Bułgaria, Dania, Rumunia, Słowenia i Holandia. Wiosną odbędzie się Ogólnopolski Konkurs on-line na najlepsze miniprzedsiębiorstwo biorące udział w programie. Nagrodą w tym konkursie jest wyjazd przedstawicieli zwycięskiego miniprzedsiębiorstwa na Konkurs Europejski w Pradze.

Produkty lub usługi oferowane przez miniprzedsiębiorstwa biorące udział w programie muszą być związane z przemysłem motoryzacyjnym. Na zbudowanie i wypracowanie renomy swojego przedsiębiorstwa, czyli to, co firmy budują wielokrotnie przez kilka lat, uczniowie mają zaledwie kilka miesięcy. Przystępując do programu młodzież ma za zadanie rozwiązać quiz motoryzacyjny w języku angielskim. Dzięki temu ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, zdobycia nowej i umiejętnego jej wykorzystania.

Kto zbudował swój pierwszy silnik, który wykorzystano w samochodach w kolejnych stuleciach?
Jaka tendencja projektowa doprowadziła do powstania nowoczesnej stylistyki motoryzacyjnej?
Jaką innowację wprowadził Henry Ford w swojej fabryce? Na czym ona polegała?
Jaki samochód to ikona amerykańskiego marketingu?
To nieliczne z pytań, z jakimi mogą się spotkać.

Co roku firma Hyundai stara się wpływać na jakość uczenia się w polskich szkołach przez doświadczenie, dodając praktyczny aspekt do edukacji. W ramach konkursu Car Donation Competition darowane są samochody edukacyjne dla tych szkół, które zdobędą największe poparcie „facebookowej społeczności”. W tegorocznym konkursie samochód zostanie przekazany Zespołowi Szkół Samochodowych im. J. Bema z Torunia.

Więcej informacji na stronie www.skillsforthefuture.eu