29 września 2014

Cyfrowy klucz do przedsiębiorczości

Za nami konferencja promująca ideę przewodnika dobrych praktyk nauczania przedsiębiorczości w ramach programu „Szkoła przedsiębiorczości” skierowanego do nauczycieli wszystkich przedmiotów i etapów edukacji.

 

  

Za nami konferencja promująca ideę przewodnika dobrych praktyk nauczania przedsiębiorczości w ramach programu „Szkoła przedsiębiorczości” skierowanego do nauczycieli wszystkich przedmiotów i etapów edukacji.


Projekt „Szkoła przedsiębiorczości” (The Entrepreneurial School) to projekt edukacyjny realizowany przez konsorcjum kilkunastu międzynarodowych instytucji, którego celem jest stworzenie przewodnika dla nauczycieli z około stu nowatorskimi narzędziami dydaktycznymi do kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczych. W ramach programu przeszkolonych zostanie 4 tysięcy nauczycieli wszystkich przedmiotów i etapów edukacji w 18 krajach Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 3 lat. Zakładamy, że inni nauczyciele skorzystają z przewodnika, który zostanie umieszczony na platformie internetowej. Szkoły zyskają także dostęp do narzędzi ewaluacyjnych. W Polsce wirtualny przewodnik udostępniony będzie na przełomie października i listopada. Angielską wersję przewodnika można obejrzeć pod adresem www.tesguide.eu.


Koordynatorem projektu „Szkoła przedsiębiorczości” na szczeblu europejskim jest Junior Achivement – Young Enterprise Europe, a w Polsce Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni eksperci placówek doskonalenia zawodowego, dyrektorzy, nauczyciele, trenerzy związani z programem „Szkoła przedsiębiorczości”, członkowie krajowej grupy eksperckiej oraz przedstawiciele partnera finansowego firmy MetLife, która obok Komisji Europejskiej, nie tylko finansuje projekt, ale wspiera go merytorycznie. Wolontariusze z MetLife będą m.in. opiniować część materiałów umieszczonych w przewodniku.


Przewodnik uczy przedsiębiorczości na wszystkich szczeblach nauczania za pomocą nowatorskich narzędzi dydaktycznych. Współpraca ze środowiskiem biznesu to też duże źródło inspiracji dla nauczycieli dające możliwość urozmaicenia zajęć szkolnych i wprowadzające pierwiastek innowacyjności do edukacji przedsiębiorczości.