13 października 2014

„Otwarta firma” – uczymy się od praktyków

Największy projekt edukacyjny realizowany w Polsce w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Największy projekt edukacyjny realizowany w Polsce w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza szkoły, uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w VII edycji programu. Tylko w ostatniej edycji program realizowało 75 089 uczniów, 427 szkół oraz 1 634 firmy i instytucje.

Jakie firmy działają w najbliższej okolicy? Jakie zawody są tam wykonywane? Co trzeba zrobić, żeby wykonywać konkretny zawód? Jakie kompetencje najbardziej cenią pracodawcy? Czego od pracowników oczekują pracodawcy? Na te i wiele innych pytań już wkrótce znajdą odpowiedzi uczniowie szkół, które przystąpią do realizacji programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości – „Otwarta firma” realizowanego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniach 17 – 23 listopada 2014 roku.

Andrzej Pierchała, koordynator programu z ramienia Fundacji, twierdzi, że projekt ten daje szansę uczniom na dokonanie właściwego wyboru ścieżki edukacyjnej i przygotowania się do wejścia na rynek pracy. Uczniowie mają niepowtarzalną okazję dowiedzieć się, na czym polega działalność firm i instytucji poprzez bezpośredni kontakt z ich przedstawicielami. Młodzież chętnie uczy się od praktyków!

Udział w programie daje wsparcie szkołom w realizacji priorytetu ogłoszonego przez Panią minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską: Rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców.

Program „Otwarta firma” składa się z czterech modułów, dostosowanych do poszczególnych etapów edukacji:

• „Poznajemy zawody w miejscu pracy” (klasy I-III szkoły podstawowej) – najmłodsze dzieci w trakcie wycieczki do przedsiębiorstwa lub instytucji znajdującej się w pobliżu szkoły poznają kilka zawodów. Dowiadują się, na czym polega praca w danym zawodzie oraz jak długo i gdzie trzeba się uczyć, by móc go wykonywać.

• „Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy” (klasy IV-VI szkoły podstawowej) – uczniowie odwiedzają zakłady pracy w okolicy szkoły, gdzie otrzymują podstawowe informacje o danym przedsiębiorstwie, zapoznają się z technologią wytwarzanych tam produktów i udziałem pracowników w tym procesie, poznają też relacje firmy i otaczającego ją środowiska.

• „Pracownik-pracodawca-przedsiębiorstwo” (gimnazjum) – młodzież podczas wizyty w przedsiębiorstwie bądź podczas spotkania z w szkole z wolontariuszem – przedstawicielem firmy lub instytucji zapoznaje się z zadaniami przedsiębiorstwa i ze specyfiką wykonywanych tam zawodów, co umożliwi im zaplanowanie swojej kariery i związanie jej z miejscem zamieszkania. Uczniowie mają szansę na weryfikację swoich wyobrażeń o zawodach oraz na zebranie informacji o rzeczywistych warunkach ich wykonywania.

• „Biznes przy tablicy” (szkoły ponadgimnazjalne) – to przedstawiciele lokalnego biznesu odwiedzają młodzież w szkole. W trakcie spotkania opowiadają o swoim zawodzie i firmie, podpowiadają, jakie trzeba zdobyć wykształcenie oraz tłumaczą wybrane zagadnienia biznesowe. Na własnym przykładzie pokazują, jak można odnieść sukces zawodowy. Formularz zgłoszenia do programu dostępny jest na stronie internetowej www.otwarta-firma.junior.org.pl, na której znajdują się również materiały dydaktyczne dla nauczycieli realizujących program. Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 listopada 2014 roku.