5 sierpnia 2016

Futapp finalistą konkursu europejskiego Company of the Year Competiton

Uczniowie z VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kusocińskiego w Bydgoszczy reprezentowali Polskę podczas 27. edycji konkursu Company of the Year Competition, który odbył się w dniach 25-28 lipca w Lucernie w Szwajcarii. Miniprzedsiębiorstwo Futapp reprezentowali: Barbara Górzyńska (Dyrektor ds. finansów), Maria Lachowicz (Dyrektor naczelny), Paweł Milaszewski (Dyrektor ds. marketingu) oraz Piotr Waśk (Dyrektor ds. produkcji). Młodzi przedsiębiorcy pracowali pod opieką Pani Anny Wolnik.

Uczniowie z VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kusocińskiego w Bydgoszczy reprezentowali Polskę podczas 27. edycji konkursu Company of the Year Competition, który odbył się w dniach 25-28 lipca w Lucernie w Szwajcarii. Miniprzedsiębiorstwo Futapp reprezentowali: Barbara Górzyńska (Dyrektor ds. finansów), Maria Lachowicz (Dyrektor naczelny), Paweł Milaszewski (Dyrektor ds. marketingu) oraz Piotr Waśk (Dyrektor ds. produkcji). Młodzi przedsiębiorcy pracowali pod opieką Pani Anny Wolnik.

Uczestnicy stworzyli DzienSzkolny.pl – aplikację przeznaczoną dla uczniów, nauczycieli, rodziców i opiekunów szkół. Aplikacja na bieżąco synchronizuje publikowany przez szkołę rozkład zajęć z ewentualnymi zmianami, co umożliwia przejrzystą i wygodną organizację dnia lekcyjnego. Zapewnia również pełną wiedzę na temat odbywających się w danej chwili lekcji, powiadamia użytkownika o każdej zmianie wprowadzonej przez koordynatora do planu zastępstw, lekcji lub umieszczonej na stronie internetowej szkoły
.
Wspólnicy miniprzedsiębiorstwa Futapp musieli wykazać się umiejętnościami biznesowymi oraz zdolnościami prezentacji własnych produktów i usług. Zmierzyli się w biznesowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych krajów oraz poddali swoje działania ocenie ekspertów ze świata biznesu w czterech kategoriach: raport z działalności miniprzedsiębiorstwa, rozmowa z komisją konkursową, prezentacja miniprzedsiębiorstwa, umiejętności sprzedaży oraz stoisko firmowe.

Uczniowie podczas konkursu pokazali, że tym, co wyróżnia ich produkt na tle innych aplikacji, są funkcje realnie potrzebne i pożądane przez uczniów, czytelne i estetyczne wzornictwo oraz przemyślany rozkład, które pozwalają na intuicyjne korzystanie z oferowanych funkcji.
- Dzięki uczestnictwu w konkursie mieliśmy możliwość prezentacji swoich dokonań przed komisją europejską złożoną z przedstawicieli ze świata biznesu. To było ogromne doświadczenie i nauka dla nas, młodych przedsiębiorców, a także motywacja do dalszej, wytężonej pracy - powiedział Piotr Waśk, wspólnik Futapp i pomysłodawca aplikacji Dzienszkolny.pl.

Company of the Year Competition jest organizowany przez członków organizacji JA Europe od 1989 roku w ramach programu JA Company. Biorą w nim udział laureaci krajowych konkursów na najlepsze młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, którzy z edycji na edycję prezentują coraz ciekawsze pomysły oraz lepsze przygotowanie biznesowe. W tym roku w konkursie wzięło udział 36 drużyn z 35 europejskich krajów.