3 czerwca 2016

Udany debiut młodych bydgoszczan na Giełdzie

Aplikacja DzienSzkolny.pl to pomysł, który zwyciężył w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2016 organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Uczniowie z VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kusocińskiego w Bydgoszczy teraz spróbują swoich sił w europejskim konkursie, który odbędzie się w dniach 25-28 lipca w Szwajcarii.

PRODUKCIK 2016 dzień 2

Aplikacja DzienSzkolny.pl to pomysł, który zwyciężył w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2016 organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Uczniowie z VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kusocińskiego w Bydgoszczy teraz spróbują swoich sił w europejskim konkursie, który odbędzie się w dniach 25-28 lipca w Szwajcarii.

2 i 3 czerwca 2016 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowało 20 najlepszych młodzieżowych miniprzedsiębiorstw, które powstały w ramach projektu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Podczas uroczystego otwarcia konkursu prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, z radością powitała młodych przedsiębiorców na GPW. Zwracając się do uczestników konkursu stwierdziła, że biorąc udział w programie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” dokonali najlepszej w życiu inwestycji, ponieważ zainwestowali w swoją wiedzę i umiejętności. Pani Prezes zapoznała się z ofertą miniprzedsiębiorstw i była pełna uznania dla zaangażowania oraz pasji młodych ludzi, z jaką prowadzą swój biznes.

Grand Prix konkursu otrzymało młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Futapp z VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kusocińskiego w Bydgoszczy pod opieką Anny Wolnik. Uczniowie stworzyli aplikację DzienSzkolny.pl przeznaczoną dla uczniów, nauczycieli, rodziców i opiekunów szkół. Mobilny organizator na bieżąco synchronizuje publikowany przez szkołę rozkład zajęć z ewentualnymi zmianami, co umożliwia przejrzystą i wygodną organizację dnia lekcyjnego. Pan Waldemar Grzegorczyk, rzecznik prasowy ministra finansów, wręczył laureatom pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz voucher. Nagrodą główną dla młodych przedsiębiorców jest wyjazd do Szwajcarii oraz udział w konkursie europejskim „Company od the Year Competition”. Uczniowie będą rywalizować ze swoimi rówieśnikami z 39 krajów.

II miejsce zdobyła firma Drop of Soap z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku. Na trzecim miejscu wśród zwycięzców uplasowało się przedsiębiorstwo Przerwa na sok z I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Bema w Ostrołęce. Komisja Konkursowa przyznała również trzy wyróżnienia. W kategorii „Raport” wyróżniono firmę Bocco z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach. Za „Prezentację” doceniono 4Phone z Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Gryficach. W kategorii „Stoisko i umiejętności sprzedaży” nagrodzono Busy Bees z I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Miarki w Mikołowie .

- Udział w projekcie jest dla uczniów niepowtarzalną szansą. Możliwość sprawdzenia swoich zdolności, skonfrontowania swoich wyobrażeń o prowadzeniu biznesu z rzeczywistością  - to wszystko stanowi wartość, która jest nie tylko źródłem praktycznych umiejętności, ale też inwestycją, która zaprocentuje w ich przyszłej karierze zawodowej - mówi Anna Wolnik, opiekun zwycięskiego miniprzedsiębiorstwa Futapp.

Podczas finału uczniowie zaprezentowali swoje produkty i usługi, a także skorzystali z okazji, aby sprzedać je zwiedzającym. Młodych przedsiębiorców oceniała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli świata biznesu z: The Royal Bank of Scotland plc, Manpower, MetLife, HSBC Bank Polska S.A., Union Investment TFI S.A., Europ Assistance Polska Sp. z o.o. oraz Gazety Wyborczej.

„Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Jego celem jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. W roku szkolnym 2015/2016 w projekcie uczestniczyło 2772 uczniów oraz 261 nauczycieli z 224 szkół.

PRODUKCIK 2016 dzień 1

PRODUKCIK 2016 dzień 2