29 stycznia 2016

Gimnazjaliści zarządzają finansami gminy! Powstała gra dydaktyczna "Gminek 2"

 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Ministerstwem Finansów i z Narodowym Bankiem Polskim opracowała pakiet dydaktyczny Podatki-Wydatki, w ramach którego powstała m.in. gra edukacyjna Gminek 2. W roku szkolnym 2015/2016 gra Gminek 2 trafi do 96 000 gimnazjalistów z całej Polski.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz z Ministerstwem Finansów w ramach programu edukacji finansowej.

 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Ministerstwem Finansów i z Narodowym Bankiem Polskim opracowała pakiet dydaktyczny Podatki-Wydatki, w ramach którego powstała m.in. gra edukacyjna Gminek 2. W roku szkolnym 2015/2016 gra Gminek 2 trafi do 96 000 gimnazjalistów z całej Polski.

Projekt skierowany dla uczniów klas gimnazjalnych, polegał na opracowaniu pakietu dydaktycznego Podatki-Wydatki, w ramach którego powstała gra edukacyjna Gminek 2 oraz dwa WebQuesty.

Nadrzędnym celem projektu było pokazanie zarówno relacji podatki – wydatki, jak i uświadomienie uczniom złożoności oraz wielopoziomowości procesu uchwalania budżetu, a także późniejszej realizacji zaplanowanych działań.

Celem gry edukacyjnej Gminek 2 jest także określenie kosztu alternatywnego podejmowanych decyzji przy podziale środków budżetowych przeznaczonych do realizacji zadań gminy.
Cele szczegółowe – dzięki udziałowi w grze Gminek 2, uczeń:

  • uzasadnia konieczność płacenia podatków jako istotnego źródła wpływów do budżetu,
  • potrafi scharakteryzować wydatki oraz kategorie budżetowe w budżecie gminy,
  • wskazuje źródła finansowania dóbr publicznych i uzasadnia konieczność finansowania działalności poszczególnych obszarów,
  • potrafi wymienić zadania gminy,
  • analizuje potrzeby mieszkańców gminy,
  • rozumie trudności związane z podziałem publicznych środków finansowych,
  • uzasadnia swoje decyzje finansowe.

Gminek 2 to gra edukacyjna przygotowana w ramach programu Ekonomia na co dzień, który jest realizowany w szkołach gimnazjalnych w całej Polsce.Uczniowie na kilkadziesiąt minut stają się zespołem radnych i mają za zadanie stworzenie projektu planu finansowego dla miejscowości Gminek. Kwota, jaką dysponuje gmina, jest uzależniona od dochodów podatkowych i tego, czy jej mieszkańcy rzetelnie płacą podatki.

Uczniowie mają pełną dowolność w planowaniu wydatków i to od nich zależy, czy uda im się stworzyć optymalny projekt uwzględniający środki, jakimi dysponują w swoim budżecie. Realizacja niektórych zadań, jak edukacja, ochrona zdrowia czy świadczenia socjalne, wynika z aktów prawnych, jest obowiązkowa. Po zaplanowaniu zadań na bieżący rok uczniowie przystępują do analizy podjętych decyzji i oceny skutków, jakie niosą one w kolejnym roku budżetowym. Po zakończonej pracy przygotowują krótką prezentację reklamującą atuty swojej miejscowości.

Pakiet dydaktyczny Podatki-Wydatki obejmie tematykę podatków oraz gospodarowania budżetem gminy. Proponowane zajęcia odbywają się w formie dwóch WebQuestów oraz edukacyjnej gry planszowej Gminek 2. - Naszym celem jest wprowadzenie uczniów w tematykę podatków i przygotowaniu ich do zrozumienia zasad gospodarowania publicznymi finansami. Podczas gry uczniowie sami mogą się przekonać, jak nieuczciwość osób niepłacących podatki wpływa na funkcjonowanie całej społeczności oraz jak trudne jest tworzenie budżetu, gdy potrzeby i oczekiwania znacznie przekraczają przychody – wyjaśnia Urszula Sierżant, koordynator programu.

Projekt realizuje 2 400 nauczycieli podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie, na godzinach wychowawczych oraz zajęciach dodatkowych. Gminek 2 trafi łącznie do 96 000 uczniów z 1 003 gimnazjów w całej Polsce. - Gra cieszy się dużym powodzeniem zarówno wśród nauczycieli, jako gotowe narzędzie pracy, jak i wśród gimnazjalistów. Dostaliśmy wiele informacji zwrotnych na temat zaangażowania uczniów oraz emocjonujących dyskusji dotyczących zasadności wydatkowania środków - mówi Urszula Sierżant - W programie uczestniczą nauczyciele z dużych miast, takich jak Warszawa, Gdynia, Katowice czy Łódź. Jednak gra jest szczególnie ceniona w małych miejscowościach i na wsiach, które mają ograniczony dostęp do różnorodnych form edukacyjnych - dodaje.

Program Ekonomia na co dzień to propozycjaz zakresu edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum oraz rozwijania wśród nich postaw przedsiębiorczych. Wdrażany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Program jest systematycznie rozszerzany o nowe elementy edukacyjne. Oprócz gry Gminek 2 nauczyciele mają do dyspozycji bogaty pakiet materiałów dydaktycznych oraz mogą korzystać z platformy multimedialnej na stronie programu: www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl.
 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz z Ministerstwem Finansów w ramach programu edukacji finansowej.