18 listopada 2014

Inauguracja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2014!

Uroczysta Gala, podczas której wręczono dyplomy i statuetki „Najaktywniejsza Szkoła” w programie "Otwarta firma" w 2013 roku, zainaugurowała Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce. W zabytkowej sali Centralnej Biblioteki Rolniczej na Krakowskim Przedmieściu spotkali się: szkolni koordynatorzy i uczniowie z całej Polski z przedstawicielami firm będących partnerami programu. Serdecznie dziękujemy za przybycie!

 


Uroczysta Gala, podczas której wręczono dyplomy i statuetki „Najaktywniejsza Szkoła” w programie "Otwarta firma" w 2013 roku, zainaugurowała Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce. W zabytkowej sali Centralnej Biblioteki Rolniczej na Krakowskim Przedmieściu spotkali się: szkolni koordynatorzy i uczniowie z całej Polski z przedstawicielami firm będących partnerami programu. Serdecznie dziękujemy za przybycie!

"Otwarta firma" to największa inicjatywa realizowana w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. W ramach programu uczniowie czterech etapów edukacji spotykają się z przedstawicielami przedsiębiorstw i instytucji.

"Otwarta firma" to największa inicjatywa realizowana w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. W ramach programu uczniowie czterech etapów edukacji spotykają się z przedstawicielami przedsiębiorstw i instytucji.

  • moduł „Poznajemy zawody w miejscu pracy” – dzieci z klas I-III szkoły podstawowej w trakcie wycieczki do przedsiębiorstwa lub instytucji dowiadują się, na czym polega praca w danym zawodzie oraz jak długo i gdzie trzeba się uczyć, by móc go wykonywać.
  • moduł „Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy” – uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej odwiedzają zakłady pracy w okolicy szkoły, gdzie otrzymują podstawowe informacje o danym przedsiębiorstwie, zapoznają się z technologią wytwarzanych tam produktów i udziałem pracowników w tym procesie, poznają też relacje firmy i otaczającego ją środowiska.
  • moduł „Pracownik-pracodawca-przedsiębiorstwo” – młodzież gimnazjalna podczas wizyty w przedsiębiorstwie bądź podczas spotkania z w szkole z wolontariuszem – przedstawicielem firmy lub instytucji zapoznaje się z zadaniami przedsiębiorstwa i ze specyfiką wykonywanych tam zawodów.
  • moduł „Biznes przy tablicy” – przedstawiciele lokalnego biznesu odwiedzają uczniów szkół ponadgimnazjalnych w szkole. W trakcie spotkania opowiadają o swoim zawodzie i firmie oraz tłumaczą wybrane zagadnienia biznesowe.


Dziękujemy naszym partnerom i sponsorom, bez których zaangażowania program nie mógłby się odbyć – firmom: HSBC Bank Polska S.A., Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Europ Assistance Polska Sp. z o.o.

 Przedstawiamy Laureatów wyróżnionych tytułem „Najaktywniejsza szkoła”:

Kategoria – Szkoły podstawowe, klasy I-III:
Szkoła Podstawowa nr 13 w Tarnowskich Górach
Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach
Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim
Szkoła Podstawowa w Błudowie
Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Janowie
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach
Zespół Oświatowy w Radomyśli
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kodrębie
Zespół Szkół w Lipniku im. profesora Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego

Kategoria – Szkoły podstawowe, klasy IV-VI:
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance
Zespół Szkół w Łomazach
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
Zespół Szkół w Bogdańcu
Zespół Szkół im. Wedlów -Tuczyńskich w Tucznie
Szkoła Podstawowa w Kałęczynie
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Orląt Lwowskich w Szybowicach
Szkoła Podstawowa im. Witolda Budryka w Chudowie
Zespół Szkół nr 3 w Nisku
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim

Kategoria – Gimnazja:
Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach
Gimnazjum im. Armii Krajowej w Piasku
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Gimnazjum nr 11 w Rybniku
Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Gimnazjum w Świerzawie
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łomży
Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
Gimnazjum nr 6 w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie

Kategoria – Szkoły ponadgimnazjalne:
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu
Zespół Szkół w Strzegomiu
Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie
Zespół Szkół nr 5 im. J. Rymera w Rybniku
Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie