17 czerwca 2015

Janusze Przyszłości w Pradze

W dniach 8-10 czerwca 2015 roku młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, pod opieką Pani mgr Anny Mądry,po raz kolejny reprezentowała Polskę podczas finału europejskiego konkursu Skills for the Future, realizowanego w partnerstwie z firmą Hyundai.

Poniżej link do filmu:

W dniach 8-10 czerwca 2015 roku młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, pod opieką Pani mgr Anny Mądry,po raz kolejny reprezentowała Polskę podczas finału europejskiego konkursu Skills for the Future, realizowanego w partnerstwie z firmą Hyundai.

Wspólna inicjatywa JAEurope iHyundaiMotor Europe, w Polsce Hyundai Motor Polska i FundacjiMłodzieżowej Przedsiębiorczości, Skills for the Future, ma na celu kształtowanie umiejętności z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Inspiruje młodych ludzi szkół technicznych i zawodowych do bycia innowacyjnymi i odkrywczymi oraz wspieralepsze zrozumieniekonieczności nabywania umiejętności niezbędnychdo osiągnięcia sukcesuna dzisiejszym,szybko zmieniającym sięrynku. To program inspirujący nauczycieli i uczniów do zwiększania generacji ludziprzedsiębiorczych, którzymogą i chcą łączyć naukę z przyszłą karierą zawodową.

Do tej pory w programie wzięło udział ponad 10 000 uczniów z całej Europy. W tym roku 98 najlepszych uczniów zaprezentowało swoje usługi i produkty z branży motoryzacyjnej podczas finału w Pradze. Wspierali ich wolontariusze firmy Hyundai oraz nauczyciele. Hyundai Motor Poland reprezentowały: Agata Wybraniec – Superaoraz Małgorzata Zubek.

Zespoły z 15 krajów (Austrii,Bułgarii, Czech, Danii, Francji, Niemiec,Włoch,Holandii, Norwegii, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpaniii Wielkiej Brytanii) konkurowały ze sobą o tytuł laureata najlepszego miniprzedsiębiorstwa oraz tytuł laureata publiczności. Łącznie uczestniczyło 20 zespołów, laureatów konkursów krajowych.

Na tegoroczny finał pojechali Janusze Przyszłości, w składzie: Paulina Matwij, Paulina Rutkowska, Patryk Trajder, Jacek Nowak i Dawid Dolny.Polska drużyna zaprezentowała miniaturowe konstrukcje modeli pojazdów, wykonane z metalowych części. Wśród asortymentu znalazły się między innymi: szachy wykonane z kół zębatych, śrub i innych metalowych elementów. Ponadto można było podziwiać miniaturowe konstrukcje motocykli oraz dekoracyjne roboty.

Produkty lub usługi zaprezentowane przez uczniów oceniała Komisja, w skład której wchodzili:
Petr Cernikovsky - Dyrektor Strategii i Spraw Europejskich w Ministerstwie Edukacji w Pradze,
David Martinez - Kierownik Kadr i Spraw Publicznych w Hyundai Motor Europe,
JiriHavlin - Dyrektor Generalny Departamentu Zasobów Ludzkich w Hyundai Motor Manufacturing Czech,
Ivan Hodac - założyciel i członek Rady Dyrektorów Instytutu Aspen Praga,
AlexandrosKoronakis - Dyrektor Grupy NewEurope.

Ocenie Komisji podlegały: produkt lub usługa, umiejętności sprzedażowe miniprzedsiębiorstwa, a także stoisko i jego spójność z prowadzoną działalnością. Ponadto ważnym aspektem w ostatecznej ocenie był kontakt z klientem, innowacyjność pomysłu oraz atmosfera w zespole.

Podczas ogłoszenia werdyktu każda drużyna otrzymała informacje zwrotne dotyczące pozytywnych aspektów prowadzonej działalności oraz porady na przyszłość, mogące ulepszyć profil przedsiębiorstwa.

Konkurs w Pradze uświetniła debata, której tematyka dotyczyła zmniejszenia różnic pokoleniowych orazsposobu zwiększania konkurencyjności i innowacyjności w Europie. Debatujący jednogłośnie potwierdzili konieczność zintensyfikowania działań rozwiązujących problem niedostosowania umiejętności do potrzeb rynku na arenie europejskiej. Ivan Hodac, założyciel i członek Rady Dyrektorów Instytutu Aspen w Pradze, wezwał do większych inwestycji w edukację i innowacje, mówiąc: Jeśli nie pozostaniemy konkurencyjni w skali globalnej, nastąpi stagnacja w przemyśle. Jednocześnie zachęcał uczniów, by nie bali się wyzwań i zmian.

Warto więc inwestować w przyszłość młodych ludzi już teraz.

Gratulujemy Januszom zaangażowania i proekologicznej postawy w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa. Pani Annie Mądry gratulujemy innowacyjnego podejścia wrozwijaniu przedsiębiorczych umiejętności młodzieży. Wolontariuszom Hyundai Motor Polska – Pani Agacie Wybraniec-Superze i Pani Małgorzacie Zubek – dziękujemy za ogromne wsparcie podczas przedsięwzięcia.

Poniżej link do filmu: