23 listopada 2011

Konferencja - targi "Innowacje w praktyce"

17 listopada 2011 roku odbyła się w Warszawie konferencja i targi „Innowacje w praktyce” zorganizowane przez Krajową Instytucję Wspomagającą – Centrum Projektów Europejskich. Impreza zgromadziła prawie 170 uczestników, przedstawicieli instytucji i organizacji zainteresowanych innowacyjnością w edukacji oraz współpracą ponadnarodową w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Wśród nich znaleźli się m.in. reprezentanci Instytucji Pośredniczących, Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, członkowie Sieci Tematycznych oraz beneficjenci projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej, a także potencjalni użytkownicy produktów wypracowanych w ramach projektów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 listopada 2011 roku odbyła się w Warszawie konferencja i targi „Innowacje w praktyce” zorganizowane przez Krajową Instytucję Wspomagającą – Centrum Projektów Europejskich. Impreza zgromadziła prawie 170 uczestników, przedstawicieli instytucji i organizacji zainteresowanych innowacyjnością w edukacji oraz współpracą ponadnarodową w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Wśród nich znaleźli się m.in. reprezentanci Instytucji Pośredniczących, Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, członkowie Sieci Tematycznych oraz beneficjenci projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej, a także potencjalni użytkownicy produktów wypracowanych w ramach projektów.

W ramach odbywających się razem z konferencją targów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości została wytypowana przez Instytucję Pośredniczącą do zaprezentowania swoich dokonań w ramach realizowanego projektu „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Nasze stoisko cieszyło się wielkim zainteresowaniem wśród odwiedzających targi, a projekt i materiały z nim związane zostały bardzo wysoko ocenione.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.