23 listopada 2011

VI Gala Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 2011

Najbardziej przedsiębiorczy nauczyciele oraz przedstawiciele najlepszych zespołów uczniowskich uczestniczących w programach edukacyjnych NBP i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości odebrali nagrody za całoroczną pracę edukacyjną z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości.

Najbardziej przedsiębiorczy nauczyciele oraz przedstawiciele najlepszych zespołów uczniowskich uczestniczących w programach edukacyjnych NBP i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości odebrali nagrody za całoroczną pracę edukacyjną z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości.

Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 18 listopada w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. Jej bohaterami byli nauczyciele i uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W uroczystości uczestniczyli także przedstawicie NBP, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz dyrektorzy nagrodzonych szkół.

W tegorocznej edycji Klubu Impuls w kategorii gimnazjów tytuł Najbardziej Przedsiębiorczej Szkoły zdobyło Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej, a najlepszymi pedagogami okazały się panie Jolanta Kuropatwa i Dorota Wyrzykowska. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych główną nagrodę otrzymało VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, a Najlepszymi Nauczycielami Przedsiębiorczości zostali Pani Wiesława Kitajgrodzka, Pani Katarzyna Sobczak i Pan Krzysztof Hyżyk. Działające w obu nagrodzonych szkołach Szkolne Kluby Przedsiębiorczości zostały uznane za najlepsze w Polsce i również otrzymały nagrody.

Nagrody dla nauczycieli i uczniów oraz nagrody pieniężne dla szkół – z przeznaczeniem na cele związane z edukacją ekonomiczną – wręczyli Dyrektor ds. rozwoju Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Barbara Szymczyk-Opiłka oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego Leszek Zemke.

Gościem honorowym uroczystości był sławny podróżnik i zdobywca obu biegunów Ziemi Marek Kamiński, który opowiedział gościom o swoich ekspedycjach i zaprezentował zdjęcia oraz filmy z wypraw.