5 września 2011

Konkurs na pracę pisemną Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w X edycji Konkursu na pracę pisemną. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do zgłębiania wiedzy z ekonomii oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania.

Narodowy Bank Polski zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w X edycji Konkursu na pracę pisemną. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do zgłębiania wiedzy z ekonomii oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy wszystkich nauczycieli i uczniów publicznych oraz niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (licea profilowane, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe - z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Temat dla uczniów gimnazjów: Jak bronić gospodarki Polski przed „importem kryzysu” z innych krajów.

Temat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Polski system finansowy wobec zawirowań na światowych rynkach finansowych.

Więcej informacji o konkursie, nagrodach oraz Regulamin Konkursu na stronie www.nbp.pl/PracaPisemna2011