9 września 2011

Szkolenia w ramach projektu „Od grosika do złotówki”

Rozpoczęły się szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu „Od grosika do złotówki”. W 20 warsztatach prowadzonych się na terenie całej Polski przez doświadczonych trenerów FMP weźmie udział ponad 400 nauczycieli, którzy przygotują się do wdrażania programu z zakresu edukacji finansowej w klasach trzecich szkoły podstawowej. Zajęcia z uczniami trwać będą od połowy września do grudnia. Jedną z okazji do podsumowania projektu będą „Grosikowe wędrówki”, w których udział wezmą uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni wolontariusze Citi Handlowy.

Rozpoczęły się szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu „Od grosika do złotówki”. W 20 warsztatach prowadzonych się na terenie całej Polski przez doświadczonych trenerów FMP weźmie udział ponad 400 nauczycieli, którzy przygotują się do wdrażania programu z zakresu edukacji finansowej w klasach trzecich szkoły podstawowej. Zajęcia z uczniami trwać będą od połowy września do grudnia. Jedną z okazji do podsumowania projektu będą „Grosikowe wędrówki”, w których udział wezmą uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni wolontariusze Citi Handlowy.

W dniach 23 i 24 września 2011 r. odbędą się szkolenia dla trenerów, przygotowujące do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli, umożliwiających realizację nowej, rozszerzonej wersji programu edukacyjnego „Od grosika do złotówki”, skierowanego do uczniów drugich i trzecich klas szkół podstawowych.