8 kwietnia 2016

Mistrzostwa w zarządzaniu firmą dla licealistów

13 kwietnia 2016 r. poznamy laureatów trwającego obecnie Ogólnopolskiego Konkursu Zarządzania Firmą JA TITAN 2016, czyli najzdolniejszą młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, która rywalizuje z rówieśnikami w symulacji komputerowej JA TITAN. Przed uczniami stoi zadanie osiągnięcia lepszych wyników od konkurencji na wirtualnym rynku tego samego produktu.

13 kwietnia 2016 r. poznamy laureatów trwającego obecnie Ogólnopolskiego Konkursu Zarządzania Firmą JA TITAN 2016, czyli najzdolniejszą młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, która rywalizuje z rówieśnikami w symulacji komputerowej JA TITAN. Przed uczniami stoi zadanie osiągnięcia lepszych wyników od konkurencji na wirtualnym rynku tego samego produktu.

W finale konkursu, który odbędzie się na terenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, weźmie udział 12 dwuosobowych drużyn wyłonionych spośród 1 403 biorących udział w projekcie. Aby dostać się do tej ścisłej czołówki, uczniowie musieli przejść przez cztery etapy rozgrywek on-line, które toczyły się od stycznia do marca br.

Celem gry jest wypracowanie jak najlepszego wyniku finansowego wirtualnej spółki. Zespoły biorące udział w rywalizacji podejmują wiele decyzji biznesowych: mogą zaciągać kredyty w wirtualnym świecie, uruchamiać nowe linie produkcyjne, decydować o fuzjach, a także inwestycjach w promocję i badania czy marketing. Każda taka decyzja będzie miała swoje konsekwencje, a młodzi menedżerowie muszą być przygotowani na rozwiązywanie złożonych problemów biznesowych.

- Umiejętności, które uczniowie nabywają w trakcie gry, takie jak zarządzanie strategiczne, podejmowanie decyzji, szybkie analizowanie informacji, praca w grupie, przydają się nie tylko w życiu zawodowym, lecz także osobistym. To doskonała lekcja planowania swojej pracy w czasie oraz konsekwencji w działaniu – wyjaśnia Danuta Romanowska, koordynator programu „Zarządzanie firmą”. – Nawet jeśli uczniowie nie zostaną w przyszłości przedsiębiorcami, to z pewnością będą konsumentami, a zatem klientami różnych firm. Zdobyta wiedza pozwoli im na efektywniejsze dysponowanie posiadanymi zasobami i ułatwi osiągnięcie sukcesu – dodaje.

Dodatkową nagrodą dla finalistów konkursu jest udział w rozgrywce pokazowej, tzw. Friendly Game, podczas której młodzieży towarzyszą przedstawiciele ze świata biznesu. Wolontariusze podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości już po raz 23. zaprosiła uczestników programu „Zarządzanie firmą” do udziału w rozgrywkach. W projekcie wzięło udział 9 781 uczniów oraz 152 nauczycieli ze 168 szkół ponadgimnazjalnych. Program realizowany jest we współpracy z firmami: Accenture, MasterCard Europe, Oddział w Polsce oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 


Więcej informacji o programie na stronie: www.zarzadzanie-firma.junior.org.pl.


Kontakt dla mediów:
Marietta Sińczuk
tel. +48 22 845 08 81 # 21
e-mail: marietta.sinczuk@junior.org.pl


Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarsze i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodzieży, działającej w ponad stu dwudziestu krajach. Dotychczas w programach Fundacji wzięło udział ponad 6,4 miliona uczniów z całej Polski. Więcej informacji na stronie: www.junior.org.pl.