27 maja 2015

Ponad 320 młodzieżowych przedsiębiorstw! Finał Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo – PRODUKCIK 2015

Entuzjazm do prowadzenia biznesu i ogromna kreatywność cechują uczniów, którzy biorą udział w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK. Swój potencjał będą mogli oni potwierdzić w trakcie finału konkursu w dniach 28-29 maja w Warszawie.

 

Entuzjazm do prowadzenia biznesu i ogromna kreatywność cechują uczniów, którzy biorą udział w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK. Swój potencjał będą mogli oni potwierdzić w trakcie finału konkursu w dniach 28-29 maja w Warszawie.

W dniach 28-29 maja 2015 roku w budynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych zaprezentuje się 30 młodzieżowych miniprzedsiębiorstw założonych w szkołach ponadgimnazjalnych przez uczniów w ramach programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – Być przedsiębiorczym”. Stoiska firm będą dostępne dla zwiedzających i kupujących 29 maja w godzinach 11.45-12.40.

W tym roku uczniowie założyli 324 przedsiębiorstwa. Do finału zostało zakwalifikowanych 30 najlepszych miniprzedsiębiorstw na podstawie raportów z działalności. W finale ocenie zostaną poddane umiejętności prezentacji i sprzedaży oraz rozwiązywania problemów biznesowych. Noty młodym przedsiębiorcom wystawią przedstawiciele biznesu, m.in. z banków Citi Handlowy, HSBC, firm takich jak MetLife, Union Investment, PwC, Europ Assistance. Komisja Konkursowa nagrodzi trzy najlepsze młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa oraz wręczy wyróżnienia w kategoriach: raport, stoisko i umiejętności sprzedaży oraz prezentacja. Zdobywca Grand Prix konkursu będzie reprezentował Polskę w europejskim finale Company of the Year Competition w Berlinie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29 maja o godz.16.30 (GPW, Hol Główny).

Najlepszym sposobem uczenia przedsiębiorczości jest nauka poprzez działanie. Podjęcie przez uczniów ryzyka biznesowego, możliwość sprawdzenia się w roli przedsiębiorcy, ale także doświadczenie pracy w zespole, konieczność planowania działań i wzięcia za nie odpowiedzialności - to niewątpliwie ogromne atuty prowadzenia młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa - mówi Zbigniew Modrzewski, Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa to małe firmy założone w szkole przez uczniów, zorganizowane na wzór spółki jawnej. Uczniowie gromadzą kapitał, analizują rynek, znajdują pomysł na produkt bądź usługę, prowadzą badania marketingowe i działania promocyjne, organizują proces produkcji oraz sprzedaży, a także prowadzą dokumentację finansową swojej firmy. Nad realizacją programu w szkole czuwa nauczyciel – opiekun miniprzedsiębiorstwa, pomocą służą także konsultanci biznesowi. W programie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - Być przedsiębiorczym” uczestniczyły w bieżącym roku szkolnym 222 szkoły z całej Polski.

Program realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w partnerstwie z Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy. Patronat honorowy nad konkursem objęła ponownie Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.


Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodzieży, działającej obecnie w ponad stu dwudziestu krajach. Dotychczas w programach Fundacji wzięło udział ponad 6,4 milionów uczniów z całej Polski. W ostatnim roku szkolnym uczestniczyło w nich ok. 400 tysięcy młodych ludzi.

Nasze programy przygotowują do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. Więcej informacji na stronie www.junior.org.pl