21 maja 2015

Warsztaty z Grosikiem!

Ostatnie dwa miesiące są bardzo pracowite dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z całej Polski, którzy wprowadzają projekt „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”. Do końca maja 700 pedagogów weźmie udział w drugim już cyklu szkoleniowym. Wszystko po to, aby jak najskuteczniej realizować program z udziałem dzieci i ich rodziców. To, czego teraz nauczą się wychowawcy klas drugich, wykorzystają w przyszłym roku szkolnym. 


Ostatnie dwa miesiące są bardzo pracowite dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z całej Polski, którzy wprowadzają projekt „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”. Do końca maja 700 pedagogów weźmie udział w drugim już cyklu szkoleniowym. Wszystko po to, aby jak najskuteczniej realizować program z udziałem dzieci i ich rodziców. To, czego teraz nauczą się wychowawcy klas drugich, wykorzystają w przyszłym roku szkolnym. 

Projekt „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” przeznaczony jest dla uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Uczy, jak mądrze gospodarować swoim kieszonkowym oraz jak oszczędzać wodę i energię elektryczną. Ale to jeszcze nie wszystko!

- Do kogo zwrócić się o pomoc w razie niebezpieczeństwa? Jak bezpiecznie bawić się w domu i na dworze? Jakie mamy korzyści z segregowania odpadów? Odpowiedzi na te wszystkie pytania, uczniowie szkół podstawowych poznają w trakcie podróży z przewodnikiem Grosikiem po Galaktykach Finanse i Oszczędzanie – wylicza Zbigniew Modrzewski, Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Od kwietnia do maja trenerzy Fundacji w 24 miastach w całej Polsce przeprowadzą aż 35 warsztatów dla nauczycieli realizujących projekt.

- Warsztaty umożliwiły mi poznanie nowych ćwiczeń i zabaw umożliwiających rozbudzanie świadomości uczniów na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa - podkreśla Henryka Pajka z Zespołu Szkół w Straszynie.

Nauczyciele, którzy brali udział w pierwszym szkoleniu, bardzo sobie chwalą innowacyjny charakter projektu.

- Jest to jedyny program łączący umiejętności ucznia spoza podstawy programowej z bezpieczeństwem. Pobudza twórcze myślenie dzieci, spowoduje także, iż w przyszłości będą one ceniły wartość pieniądza, świadomie chroniły środowisko i segregowały śmieci – mówi Beata Smeja, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie.

Najważniejsze jednak, że program bardzo podoba się uczniom.

- Z wielką radością słuchałam w czasie warsztatów wypowiedzi nauczycieli, którzy opowiadali o ogromnym zaangażowaniu dzieci i ich niecierpliwym oczekiwaniu na kolejne spotkanie z Grosikiem - wspomina Elżbieta Kubica, trener projektu.


Więcej informacji o programie na stronie www.od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl

Działalność Fundacji PZU koncentruje się na inicjowaniu i wspieraniu projektów edukacyjnych podnoszących jakość nauczania w Polsce oraz na programach wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci i młodzieży, między innymi za pośrednictwem konkursów dotacyjnych, takich jak „Z PZU po lekcjach”, „Młodzi niepełnosprawni - aktywni z PZU” czy „PZU z Kulturą dla dzieci i młodzieży”. Przy współpracy z instytucjami kulturalnymi Fundacja PZU realizuje również projekty w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest organizacją pożytku publicznego działającą w ramach Junior Achievement Worldwide. Poprzez swoje programy FMP przygotowuje młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, uczy przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. Dotychczas w programach fundacji wzięło udział prawie 6,5 mln uczniów z całej Polski. Więcej informacji na stronie www.junior.org.pl.