20 grudnia 2019

Prawie 70 000 uczniów i ponad 1500 firm wzięło udział w programie „Otwarta firma”

W dniach 18-24 listopada uczniowie z prawie 500 szkół realizowali program Otwarta firma w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Wycieczki do firm i instytucji oraz spotkania z wolontariuszami w szkole były znakomitą okazją do zapoznania się ze specyfiką pracy w różnych zawodach. Bezpośredni kontakt z wolontariuszami to prawdziwa i cenna lekcja przedsiębiorczości.

Potwierdzeniem tego są imponujące wyniki tegorocznej edycji programu:

  • 69 371 uczniów wzięło udział w wycieczce do firmy lub lekcji z wolontariuszem,
  • 1 652 nauczycieli zaangażowało się w organizację programu w szkole,
  • 1 936 wolontariuszy z 1 569 firm wspierało uczniów swoją wiedzą i doświadczeniem.

Na zajęciach z wolontariuszami MetLife w Warszawie, Szczecinie, Żorach, Chęcinach i Pierzchnicy uczniowie zdobywali wiedzę, jak podejmować racjonalne decyzje, planować swoją dalszą ścieżkę edukacyjną i zawodową, a także w praktyce zgłębiali tajniki autoprezentacji. Uczestnicy docenili zaangażowanie i wiedzę wolontariuszy:

- Takie zajęcia uczą rzeczy przydatnych w dorosłym życiu – mówi Agata z Katolickiego LO w Szczecinie. - Najbardziej przydatne elementy to szukanie swoich mocnych stron i tych, nad którymi trzeba popracować – dodaje jej kolega.

Pracę wolontariuszy doceniają również nauczyciele:

- Zajęcia były bardzo ciekawe, dotyczyły podejmowania przez młodych ludzi świadomych decyzji i przewidywania ich konsekwencji. „Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu." KONFUCJUSZ - to cytat który przyświecał zajęciom.” – stwierdza pani Monika Drapejkowska ze Szkoły Podstawowej im. S. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy.

Wolontariusze z Dentsu Aegis Network Polska opowiadali uczniom warszawskich szkół o pracy w reklamie i komunikacji. Zajęcia aktywizowały uczniów i wyzwoliły w nich kreatywność. Zadaniem podsumowującym dla uczniów było samodzielne zaprojektowanie kampanii reklamowej dla firmy produkującej obuwie sportowe, a następnie zaprezentowanie swojego pomysłu na forum klasy. Na najlepszych czekały drobne upominki od wolontariuszy.

- Uczniowie byli bardzo zaangażowani w pracę i zadowoleni z zajęć, była to dla nich cenna lekcja. Ćwiczenia praktyczne i samodzielne tworzenie kampanii reklamowej to przydatne elementy w ich edukacji – przyznaje Małgorzata Fijołek z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie.

W Krakowie uczniowie szkół ponadpodstawowych przyswajali cenną wiedzę dotyczącą mnemotechnik i sposobów efektywnego uczenia się. Uczestnikom bardzo podobały się elementy zajęć związane z technikami zapamiętywania i tworzeniem map myśli, a także ćwiczenie wyzwalające nieszablonowe myślenie. Uczniowie docenili również sposób prowadzenia lekcji i wspaniałą atmosferę.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, nauczycielom i uczniom za ich pracę i zaangażowanie.  Do tej pory w 11. edycjach „Otwartej firmy” wzięło udział 756 144 uczniów.