30 października 2019

Seminarium dla trenerów programu "Moje finanse"

W dniach 26-27 października 2019 r. w Warszawie odbyło się seminarium dla trenerów programu "Moje finanse". Podczas 2-dniowego seminarium trenerzy uczestniczyli w warsztatach doskonalących ich wiedzę i umiejętności z zakresu wspierania przedsiębiorczych postaw uczniów i nauczycieli. Temat przewodni tegorocznej edycji programu brzmi:

Elementy współczesnego życia gospodarczego wspierające przedsiębiorczość.”

Seminarium stanowiło również forum wymiany doświadczeń w zakresie realizacji poprzednich edycji programu „Moje finanse” oraz metod i technik nauczania. Podczas spotkania wypracowaliśmy rozwiązania, które zoptymalizują współpracę trenerów z nauczycielami i uczniami. Po raz pierwszy w historii realizacji programu poruszane były kwestie związane z marketingiem i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Bloki tematyczne zrealizowane podczas seminarium:

  • Co nam dają ubezpieczenia społeczne? Rola ZUS w systemie ubezpieczeń społecznych.”

  • Ubezpieczenia na życie i majątkowe – na przykładach.”

  • Rola marketingu oraz społecznej odpowiedzialności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.”

  • Prawa konsumenta – zakres działań UOKiK na przykładach.”

  • "Produkty bankowe jako element współczesnego życia gospodarczego i narzędzia przedsiębiorczego człowieka."

  • Aktywizujące metody nauczania w realizacji programu Moje finanse.”

  • Konkurs, sprawy organizacyjne, konsultacje indywidualne.

Program edukacyjny „Moje finanse” to innowacyjny program skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych, realizowany z wykorzystaniem interaktywnych zasobów dydaktycznych zamieszczonych na platformie internetowej. Może być wykorzystany na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie czy doradztwa zawodowego oraz podczas realizowania zagadnień ekonomicznych na przedmiotach zawodowych, zarówno w szkołach branżowych jak i technikach. Treści programu są zgodne z obowiązującą podstawą programową.

Patronat Honorowy objęło Ministerstwo Finansów

 

 

     
Praca warsztatowa.