21 października 2019

Seminarium „Rozwój kompetencji – przedsiębiorczość, inicjatywność – kształtowanie postaw ucznia”

W dniach 19-20 października 2019 roku w Warszawie odbyło się seminarium „Rozwój kompetencji – przedsiębiorczość, inicjatywność – kształtowanie postaw ucznia”, w którym uczestniczyło 34 trenerów programu „Ekonomia na co dzień”.

Program seminarium obejmował takie zagadnienia jak:

  • Miejsce programu „Ekonomia na co dzień” w szkole podstawowej. Programy wychowawczo-profilaktyczne i wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
  • Wykorzystanie narzędzi TIK i zasobów internetowych do prowadzenia działań edukacyjnych. Tworzenie innowacji pedagogicznych z zakresu edukacji ekonomicznej w oparciu o program „Ekonomia na co dzień”.
  • Edukacja finansowa uczniów- korzyści ze współpracy z konsultantami, ekspertami - włączenia środowiska lokalnego w działania edukacyjne młodzieży.
  • Korzystanie z kart płatniczych i urządzeń mobilnych - zasady postępowania zwiększające bezpieczeństwo finansowe.
  • Edukacja finansowa uczniów poprzez realizację projektów uczniowskich. Zbiór propozycji, których tematyka poruszać ma odpowiedzialność finansową i społeczną jako element patriotyzmu ekonomicznego. Uwrażliwienie uczniów na obchody setnej rocznicy uchwalenia nazwy złoty dla waluty Rzeczypospolitej Polskiej (1919-2019).
  • Wykorzystanie gry dydaktycznej „Czas jako wartość ekonomiczna” do realizacji zajęć z uczniami. Wywieranie wpływu na nauczyciela zwiększające jego zaangażowanie w edukację finansową.
  • Wykorzystanie pakietu quizów „Korzystam z wiedzy i zyskuję”, do realizacji zajęć z uczniami. Interdyscyplinarny charakter edukacji finansowej oraz doradztwa zawodowego.
  • Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, włączanie uczniów do konkursów.

Trenerzy mieli możliwość zaprezentowania sukcesów i sposobów rozwiązywania trudności, jakie napotykają w swojej pracy, jak również osiągnięć zgłaszanych przez nauczycieli realizujących program.

Program „Ekonomia na co dzień” skierowany jest do doradców zawodowych, wychowawców klas oraz nauczycieli innych przedmiotów, którzy zobowiązani są realizować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych. Program obejmuje takie obszary jak: elementarne pojęcia ekonomiczne, poznawanie siebie, wybór drogi edukacyjnej, rynek pracy, podjęcie działalności gospodarczej, planowanie działań,
gospodarowanie własnymi zasobami.

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.