6 czerwca 2023

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród wychowanków domu dziecka zwycięskim projektem w Konkursie „Młodzi Liderzy Przedsiębiorczości”

W dniach 1-2 czerwca 2023 r. odbył się VII  finał Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzi Liderzy Przedsiębiorczości” - konkursu realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach programu „Moje finanse”.

Cała tegoroczna edycja programu poświęcona była tematyce zrównoważonego rozwoju i takie też było zadanie finałowe. Osiem najlepszych zespołów przygotowało prezentacje, w których zaproponowali rozwiązania przedstawiające oraz promujące działania sprzyjające integracji społecznej w ich środowisku lokalnym. Uczniowie pracowali w sesjach, podczas których mogli liczyć na wsparcie mentorskie, udzielane przez wolontariuszy z ramienia firm partnerskich programu – EY GDS Poland oraz Coca-Cola HBC Polska. 

Pośród wcześniejszych zmagań konkursowych na młodzież czekało m.in. rozwiązanie testu obejmującego zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju jak i zarządzania projektami, projekt firmy działającej proekologicznie i prospołecznie a także nagranie filmu, który poddany został ocenie internautów oraz Komisji złożonej z ekspertów i przedstawicieli biznesu. Finaliści, po przygotowaniu prezentacji multimedialnej, prezentowali swój pomysł przed panelem jury w następującym składzie:

Monika WojciechowskaGłówny specjalista kierujący Zespołem Edukacji Finansowej w Ministerstwie Finansów

Krzysztofa BełzManager ds. Partnerstw Zrównoważonego Rozwoju w Coca-Cola HBC Polska,

Magdalena Sobiak – Corporate Responsibility Lead EY GDS Poland oraz

Małgorzata Sobkowicz – Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Ocenie jurorów podlegała innowacyjność i kreatywność zaproponowanego rozwiązania, spójność z tematyką zrównoważonego rozwoju a także autoprezentacja drużyny.

Pierwsze miejsce trafiło do uczennic z Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, pod kierunkiem Pani Agnieszki Gołembiewskiej, które przedstawiły całoroczny projekt integracji społecznej dzieci i młodzieży dotkniętych problemem wykluczenia wynikającym z faktu wychowywania się w domach dziecka.

Drugie miejsce trafiło do zespołu z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, pod opieką Pani Agnieszki Umer. Zespół zaproponował stworzenie podcastu dla osób marginalizowanych zatytułowane „Zrozumienie ponad wykluczenie”.

Jako trzecia na podium uplasowała się drużyna z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie, pod opieką Pani Natalii Zakrzewskiej, która przedstawiła pomysł zbiórki darów dla dzieci długotrwale przebywających w szpitalach a tym samym narażonych na samotność i brak kontaktu z rówieśnikami.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom.

Program "Moje finanse" realizowany jest pod egidą inicjatywy edukacyjnej #Youth Empowered, powstałej z myślą o młodych ludziach, którzy potrzebują wsparcia w procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru kierunku edukacyjnego czy życia zawodowego. Partnerami  programu są Coca-Cola HBC Polska, EY GDS Poland, Project Management Institute Educational Foundation, Wiley oraz BNY Mellon.

Patronat honorowy nad konkursem po raz kolejny objęło Ministerstwo Finansów.