7 czerwca 2023

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie zwycięzcami Forum Ekonomicznego Młodych 2023

 

6 czerwca odbył się Finał Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych 2023.

W tym roku najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie.

         

Założeniem Forum realizowanego w ramach programu „Ekonomia na co dzień” było zainspirowanie młodzieży do różnorakich aktywności i praktycznego wykorzystania wiedzy, oraz angażowanie do podejmowania inicjatyw promujących edukację ekonomiczną w środowisku szkolnym i lokalnym. Zespoły uczniowskie miały za zadanie inicjowanie i promowanie edukacji finansowej i ekonomicznej w dowolnej formie, np. wystawy, happeningi, foldery, plakaty, spotkania z przedstawicielami biznesu, itp. pod tegorocznym hasłem przewodnim „Przedsiębiorczo – co się teraz liczy?” Do finału zaproszonych zostało 12 zespołów, wybranych przez Jury, które wykazały się najciekawszymi inicjatywami ekonomicznymi.

Finał Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych 2023 po raz drugi odbył się w Gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczniów osobiście przywitał Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak. W pierwszej części finału każdy zespół miał za zadanie zaprezentować swoje lokalne działania i osiągnięcia. W drugiej części Forum uczniowie, podczas pięciu różnych konkurencji, wykazywali się swoją wiedzą ekonomiczną, zdobytą podczas całorocznej realizacji programu.

I miejsce zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie, pod kierunkiem Pana Zbigniewa Osajdy.

II miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu, pod opieką Pana Piotra Melnarowicza.

III miejsce przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach, pod opieką Pani Magdaleny Kolewińskiej-Kołdon.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie oraz promowanie cennych inicjatyw, które są dla nas wszystkich inspiracją do działania.

 

Program „Ekonomia na co dzień” realizowany jest we współpracy z Unicef i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.