12 września 2023

Rok 2024 uchwalony Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

To bardzo podniosła chwila. Spieszymy poinformować, iż 7 września 2023 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej.


 

W uzasadnieniu do tej decyzji czytamy: "(…) jako tej, która powinna być niezbędnym elementem przygotowania młodych ludzi do życia zawodowego i społecznego oraz udziału w budowaniu nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki narodowej".

Decyzja ta nawiązuje do szeregu okrągłych rocznic, m.in: 100-lecie reform gospodarczych Władysława Grabskiego, 100-lecie powstania polskiego złotego, 100-lecie powstania Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ten niebywały sukces jest wynikiem starań podjętych przez 5 organizacji: Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundację GPW, Związek Harcerstwa Polskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Warszawski Instytut Bankowości.

Uchwalenie roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej skutkować zatem będzie ciekawymi i inspirującymi działaniami, których celem nadrzędnym będzie propagowanie i krzewienie edukacji ekonomicznej wśród społeczeństwa.