6 września 2021

Seminarium dla trenerów „Od grosika do złotówki”

3 i 4 września 2021 r. odbyło się seminarium dla trenerów projektu „Od grosika do złotówki”.
Celem spotkania było przedstawienie trenerom zaplanowanych działań na rok szkolny 2021/2022. Trenerzy zapoznali się z tematem przewodnim tegorocznej edycji programu gdzie wiodący nacisk kładziony będzie przede wszystkim na edukację ubezpieczeniową.

Seminarium dało również możliwość oceny finalnych rozwiązań i funkcjonalności stworzonej platformy, jak i wypracowanych rezultatów, m.in. e-przewodnik dla nauczycieli, gry, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne. Jednocześnie omówione zostały sprawy organizacyjne przygotowujące trenerów do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli na terenie całego kraju.
Prowadzącymi seminarium byli Małgorzata Sobkowicz - Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Bogusława Rajska - koordynator programu oraz Wieńczysław Dębiński – właściciel firmy Content+ Partnera Projektu.  

Trenerom zostały przedstawione sylwetki partnerów projektu, którymi w tegorocznej edycji są Fundacja PZU, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości oraz Bank Pekao.

Od grosika do złotówki – program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla pierwszego etapu kształcenia szkoły podstawowej” korzysta z dofinansowania o wartości 106 042,50 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.