4 października 2021

„Kierunek - sukces” – seminarium dla trenerów programu Ekonomia na co dzień

W dniach 2-3.10.2021 r. odbyło się seminarium dla trenerów programu „Ekonomia na co dzień”, pt.: "Kierunek - sukces". Projekt jest realizowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.

Program wydarzenia obejmował tematykę dotyczącą: przepisów prawa oświatowego i umiejscowienia programu w szkole podstawowej, wykorzystania narzędzi TIK oraz wykorzystania wybranych platform i zasobów internetowych. Dużym zainteresowaniem cieszył się również wykład poświęcony kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i kreatywności uczniów w oparciu o program „Ekonomia na co dzień”. Jeden z paneli tematycznych dotyczył nowości zabezpieczeń bankowych i zagrożeń bankowości internetowej. Zakres merytoryczny programu stanowi bogaty wachlarz wdrażania innowacji pedagogicznych. Trenerom zastały przedstawione nowe narzędzia dla nauczycieli do pracy z uczniami w roku szkolnym 2021/2022. W skład nowych materiałów wchodzą, m.in. gra dydaktyczna „Znam rozwiązanie – karty kreatywności” oraz e-suplemant do przewodnika „Ekonomiczne inspiracje”. Został im również zaprezentowany nowy element programu w postaci  „Festiwalu kreatywności”, który ma na celu zwiększenie zaangażowania uczniów w edukację finansową. Stałym elementem są ogólnopolskie konkury dla uczniów. Obecna edycja zakłada przeprowadzenie dwóch konkursów internetowych, pt. „Kreuję swój wizerunek”, „Dokonuję właściwych wyborów” oraz udział w Ogólnopolskim Forum Ekonomicznym Młodych. Inauguracja nowej formuły tego konkursu została bardzo wysoko oceniona przez uczestników poprzedniej edycji. Dodatkowo zreferowano trenerom wyniki z przeprowadzonej na zlecenie Narodowego Banku Polskiego ewaluacji zewnętrznej, która podkreśliła bardzo wysoką trafność, skuteczność i użyteczność programu „Ekonomia na co dzień”.

W spotkaniu uczestniczyło 34 trenerów, którzy docenili interdyscyplinarny charakter programu wpisujący się zarówno w zadania szkoły wynikające z Ustawy – Prawo oświatowe zraz kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022.