16 października 2021

Seminarium dla trenerów programu „Moje finanse”

16.10.2021 r. odbyło się seminarium dla trenerów programu „Moje finanse”. Program jest realizowany wspólnie z Fundacją PZU, EY GDS Poland oraz BNY Mellon.

Program wydarzenia obejmował tematykę dotyczącą: przepisów prawa oświatowego i umiejscowienia programu w szkole ponadpodstawowej, nowych materiałów dydaktycznych tegorocznej edycji oraz wykorzystania ich w szkole zarówno w formule stacjonarnej, jak i online. Projekt został wzbogacony o kolejny moduł „Świat Ubezpieczeń”, który będzie zawierał scenariusze lekcji i inne materiały dydaktyczne z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych, komunikacyjnych i na życie. Seminarium wzbogaciły również wystąpienia dotyczące bezpieczeństwa codziennych transakcji bankowych oraz sposobów radzenia sobie ze stresem w niepewnych czasach. Temat przewodni tegorocznej edycji programu to „Ubezpieczeni na co dzień”. Przedstawiony został harmonogram programu oraz koncepcja konkursu „Przedsiębiorczy na Rynku Finansowym”. Trenerzy mogli również wziąć udział w minikonkursie na temat jednej z konkurencji.

Trenerzy wysoko ocenili wszystkie wystąpienia oraz wsparcie oferowane w programie i możliwości jego wdrażania w kontekście przepisów prawa oświatowego oraz kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22.