30 listopada 2021

Szkolenia w ramach projektu z zakresu edukacji ubezpieczeniowej i finansowej "Od grosika do złotówki"

W dniach od 3 do 30 listopada 2021 r. odbyło się 30 szkoleń przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji ubezpieczeniowej i finansowej Od grosika do złotówki.

Jest to program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości wspólnie z Fundacją PZU, Fundacją Warszawski Instytut Bankowości, Bankiem Pekao S.A. oraz Contentplus. Program korzysta z dofinansowania w ramach funduszy EOG.

Patronat honorowy nad projektem już po raz kolejny objęło Ministerstwo Finansów.

Główne cele programu to:

  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
  • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń
    ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Szkolenia w formie on-line umożliwiły udział w projekcie nauczycielom i uczniom z całej Polski, z miejscowości nawet bardzo oddalonych od  ośrodków doskonalenia.

Trenerzy zapoznali nauczycieli z pakietem edukacyjnym umożliwiającym naukę poprzez zabawę, indywidualizację nauczania, kształtowanie kompetencji kluczowych, m.in. umiejętność samooceny, kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz dbałość o bezpieczeństwo własne i innych.

Platforma programu Od grosika do złotówki oraz materiały (np. Przewodnik, karty pracy, ćwiczenia, gry) zostały zdigitalizowane i przygotowane w wersji multimedialnej dając nauczycielom narzędzia wzbogacające ofertę dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów.

Od grosika do złotówki to program włączający rodziców w edukację finansową swoich dzieci. Rodzice biorą aktywny udział w realizacji projektu poprzez m.in. rozmowy z dzieckiem, poszukiwanie form oszczędzania w gospodarstwie domowym, wspierają nauczyciela we wprowadzaniu dzieci w zagadnienia związane z finansami i szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Już w grudniu 2021 r. pierwsze zajęcia poprowadziło prawie 600 nauczycieli dla około 12000 uczniów z całej Polski.