16 października 2013

Szkolenie trenerów „Od grosika do złotówki”

W dniach 26-28 września odbyły się warsztaty dla koordynatorów regionalnych ogólnopolskiego projektu „Od grosika do złotówki”. Celem spotkania było przygotowanie organizacyjne i dydaktyczne trenerów do prowadzenia szkolenia dla nauczycieli, umożliwiającego wdrażanie nowej wersji programu edukacyjnego.

W dniach 26-28 września odbyły się warsztaty dla koordynatorów regionalnych ogólnopolskiego projektu „Od grosika do złotówki”. Celem spotkania było przygotowanie organizacyjne i dydaktyczne trenerów do prowadzenia szkolenia dla nauczycieli, umożliwiającego wdrażanie nowej wersji programu edukacyjnego.


Program przeznaczony jest dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej. Umożliwia wprowadzanie dzieci w zagadnienia ekonomiczne, kształtowanie u nich nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi a poprzez zabawę i ćwiczenia umiejętności przewidywania oraz unikania różnych niebezpieczeństw oraz ryzyka. Co więcej, wiele zadań zostało ułożonych tak, aby w edukację najmłodszych zaangażować rodziców, którzy nie tylko pomagają swoim pociechom, lecz także sami przypominają sobie podstawowe pojęcia np. z zakresu rodzinnego budżetu.


Program jest realizowany przez Fundację od 2007 roku, kiedy to przeprowadzony został jego pilotaż. W bieżącym roku szkolnym program został poszerzony o rozbudowany moduł bezpieczeństwa. Było to możliwe dzięki współpracy z Fundacją PZU. Drugim sponsorem programu jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.