17 października 2013

ExxonMobil inwestuje w rozwój umysłów ścisłych – wyniki eliminacji do programu Sci-Tech Challenge

To już trzecia edycja programu Sci-Tech Challenge w Polsce, realizowana we współpracy z firmą ExxonMobil. Jego celem jest pokazanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych atrakcyjności zawodów związanych z naukami ścisłymi (Maths, Science, Technology – MST). W trakcie programu uczestnicy mają okazję przekonać się w praktyce, że dalsze kształcenie umiejętności z tego obszaru może im pomóc w karierze zawodowej.

To już trzecia edycja programu Sci-Tech Challenge w Polsce, realizowana we współpracy z firmą ExxonMobil. Jego celem jest pokazanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych atrakcyjności zawodów związanych z naukami ścisłymi (Maths, Science, Technology – MST). W trakcie programu uczestnicy mają okazję przekonać się w praktyce, że dalsze kształcenie umiejętności z tego obszaru może im pomóc w karierze zawodowej.

Do udziału w tegorocznej edycji programu Sci-Tech Challenge zostały zakwalifikowane następujące szkoły:

  1.   XI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu,
  2.   I Liceum Ogólnokształcące w Tychach,
  3.   Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika (technikum) w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  4.   Zespół Szkół Budowlanych nr 1 (technikum) w Płocku,
  5.   Zespół Szkół Technicznych (technikum) w Ostrowie Wielkopolskim,
  6.   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (technikum) w Świeciu,
  7.   VIII Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Gdańsku,
  8.   II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim,
  9.   VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Sosnowcu,
  10.   I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie.

W program zaangażowani są wolontariusze z firmy ExxonMobil, którzy w trakcie warsztatów dla uczniów przekazują im wiedzę związaną z prognozowanym zużyciem energii i trendami w sektorze paliw oraz rozmawiają z uczestnikami o swojej karierze, a także doświadczeniach zawodowych. W trakcie zajęć uczniowie rozwiązują również miniquizy oraz analizują studia przypadków. Zwieńczeniem programu jest Ogólnopolski Konkurs Sci-Tech Challenge, którego zwycięzca weźmie udział w finale europejskim w Wielkiej Brytanii.

Do tej pory w programie Sci-Tech Challenge w Polsce wzięło udział ponad 1500 uczniów. W tym roku Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości planuje dotrzeć do kolejnych 800. Poza Polską program jest obecnie prowadzony w 8 innych krajach – Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, Norwegii, Rosji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech.