18 października 2013

Upowszechniamy „Szkołę praktycznej ekonomii”

6 konferencji – w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Podsumowanie tego, co udało nam się wypracować w projekcie oraz prezentacja dokonań młodzieży. Na koniec warsztaty dla nauczycieli przybliżające zasady realizowania programu. Tak w skrócie można opisać ostatnią fazę upowszechniania projektu „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

6 konferencji – w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Podsumowanie tego, co udało nam się wypracować w projekcie oraz prezentacja dokonań młodzieży. Na koniec warsztaty dla nauczycieli przybliżające zasady realizowania programu. Tak w skrócie można opisać ostatnią fazę upowszechniania projektu „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.


W sumie w konferencjach wzięło udział około 350 osób, a w warsztatach 150. Każda z nich miała okazję przekonać się, że warto realizować program „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” w ramach szkolnej edukacji. Najlepszych argumentów dostarczyła właśnie sama młodzież, która zaprezentowała własne pomysły na biznes oraz ich realizację. Młodzi przedsiębiorcy nie tylko poznali w praktyce zasady ekonomii oraz nauczyli się pracować w zespole, ale przede wszystkim uwierzyli w siebie i zyskali odwagę do podobnych działań w przyszłości. Konferencje były również okazją do wzajemnej wymiany wniosków i obserwacji między nauczycielami pracującymi z programem, aby jeszcze efektywniej wspierać uczniów w ich działaniach. Umożliwiły także pedagogom dopiero planującym wdrożenie „Młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa” rozwianie obaw związanych z realizacją programu oraz skorzystanie z „know how” doświadczonych kolegów.


W projekcie „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” uczestniczyło w roku szkolnym 2011/2012 1364 uczniów, 134 miniprzedsiębiorstw i 100 szkół, a w 2012/2013 – 2046 uczniów, 225 miniprzedsiębiorstw i 160 szkół.


Projekt „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.