10 lipca 2013

Szkolimy trenerów

Wakacje to nie dla wszystkich okres odpoczynku od nauki. W ubiegłym tygodniu w warsztatach w Spale, organizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach programu „Być przedsiębiorczym”, wzięło udział trzynastu trenerów przygotowujących się do prowadzenia szkoleń z modułu „Przedsiębiorczość” oraz sześciu, którzy będą wdrażać moduł „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

Wakacje to nie dla wszystkich okres odpoczynku od nauki. W ubiegłym tygodniu w warsztatach w Spale, organizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach programu „Być przedsiębiorczym”, wzięło udział 13 trenerów przygotowujących się do prowadzenia szkoleń z modułu „Przedsiębiorczość” oraz 6, którzy będą wdrażać moduł „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

Trzydniowe szkolenie miało na celu zapoznanie trenerów z ideą nowego programu i jego celami oraz ze sposobem przełożenia go na rzeczywistość szkolną, a także uświadomienie im najefektywniejszych metod współpracy z nauczycielami. W trakcie warsztatów wypracowano również materiały, które posłużą m.in. do szkolenia nauczycieli.


Celem programu „Być przedsiębiorczym” jest przygotowanie uczniów do podejmowania i realizacji różnorodnych działań zarówno w obszarze społecznym jak i zawodowym poprzez kształtowanie u nich umiejętności i zachowań oraz postaw przedsiębiorczych. Składają się na niego dwa moduły – „Przedsiębiorczość” przeznaczony dla gimnazjów oraz „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” skierowany do szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji o programach pojawi się wkrótce w nowych zakładkach na stronie Fundacji.