10 lipca 2013

Sukces projektu Szkoła Praktycznej Ekonomii!

Z wielką radością informujemy, że produkt finalny – innowacyjny program nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” wypracowany w ramach projektu „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” przeszedł pomyślnie walidację podczas XXIV Posiedzenia Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i Szkolnictwo Wyższe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Równocześnie program nauczania został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a tym samym włączony do polityki oświatowej ministerstwa.

Z wielką radością informujemy, że produkt finalny – innowacyjny program nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” wypracowany w ramach projektu „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” przeszedł pomyślnie walidację podczas XXIV Posiedzenia Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i Szkolnictwo Wyższe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Równocześnie program nauczania został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a tym samym włączony do polityki oświatowej ministerstwa.


W testowaniu wstępnej wersji produktu finalnego i jego pilotażowym wdrożeniu uczestniczyło 160 szkół i ponad 3500 uczniów. Fundacja już rozpoczęła nabór do programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” na najbliższy rok szkolny.


Więcej informacji o programie "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo"