27 maja 2022

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach zwycięzcami Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych 2022!

Założeniem Forum realizowanego w ramach programu „Ekonomia na co dzień” było zainspirowanie młodzieży do interdyscyplinarnych aktywności i praktycznego wykorzystania wiedzy, angażowanie uczniów do podejmowania inicjatyw promujących edukację ekonomiczną w środowisku szkolnym i lokalnym. Do I etapu szkolnego mogli przystąpić wszyscy uczniowie realizujący program "Ekonomia na co dzień". Zespoły uczniów miały za zadanie inicjowanie edukacji finansowej i ekonomicznej w dowolnej formie jak np. wystawy, happeningi, foldery, plakaty, spotkania z przedstawicielami biznesu, itp. pod hasłem przewodnim “Rozwój regionu – lokalny biznes”. Do finału zostało zaproszonych 12 zespołów, które wykazały się najciekawszymi inicjatywami ekonomicznymi.

19 maja 2022 r. uczniowie wzięli udział w warsztatach z zakresu autoprezentacji przeprowadzonych przez ekspertkę z tej dziedziny – panią Katarzynę Muzyczyszyn.

Finał Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych odbył się 20 maja 2022 roku w Gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczniów osobiście przywitał Rektor SGH pan prof. Piotr Wachowiak. W pierwszej części finału każdy zespół miał za zadanie ukazać swoje lokalne działania i osiągnięcia. W drugiej części Forum uczniowie, podczas pięciu różnych konkurencji, wykazywali się swoją wiedzą ekonomiczną.

Laureatami Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych zostali:

I miejsce zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach, pod opieką p. Magdaleny Kolewińskiej-Kołdon.

II miejsce zajął zespół reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1 w Malborku, pod opieką p. Marty Gorczyńskiej.

III miejsce zajęli uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową w Sokołowcu, pod opieką Piotra Melnarowicza.

Wszystkim gratulujemy!

Dziękujemy za zaangażowanie i wdrażanie cennych inicjatyw, które są dla nas wszystkich inspiracją do działania.

Program „Ekonomia na co dzień” realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.