30 listopada 2012

VII GALA Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 2012

Najbardziej przedsiębiorczy nauczyciele oraz przedstawiciele najlepszych zespołów uczniowskich uczestniczących w programach edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości odebrali nagrody za całoroczną pracę edukacyjną. Nagrody zostały wręczone podczas Gali IMPULS 2012.

Najbardziej przedsiębiorczy nauczyciele oraz przedstawiciele najlepszych zespołów uczniowskich uczestniczących w programach edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości odebrali nagrody za całoroczną pracę edukacyjną. Nagrody zostały wręczone podczas Gali IMPULS 2012.

Gala wręczenia nagród odbyła się 23 listopada w poznańskim Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu „Stary Browar”. Jej bohaterami byli nauczyciele i uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy zostali uhonorowani za aktywny udział w realizacji projektów edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz dyrektorzy nagrodzonych szkół.

W tegorocznej edycji Klubu IMPULS, w kategorii szkół gimnazjalnych, tytuł „Najlepszego Nauczyciela Przedsiębiorczości 2012” otrzymali (ex aequo): Jolanta Kuropatwa, Dorota Wyrzykowska oraz Elżbieta Lewandowska z Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej, Renata i Tomasz Palińscy z Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach oraz Arkadiusz Trzebuniak z Zespołu Szkół w Pilchowicach. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych tytuł „Najlepszego Nauczyciela Przedsiębiorczości 2012” otrzymała Ewa Krzywicka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze.

Tytuł „Najlepszego Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości 2012” w kategorii gimnazjum przyznano (ex aequo): SKP nr 58 z Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej, SKP nr 148 z Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach oraz SKP nr 165 z Zespołu Szkół w Pilchowicach. W kategorii szkoła ponadgimnazjalna tytuł ten przyznano SKP nr 476 z I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze.

Podczas Gali zostały również wręczone nagrody nauczycielom, którzy w swoich województwach najaktywniej realizowali ogólnopolskie projekty edukacyjne z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości. Dyplomami uhonorowani zostali również zwycięzcy konkursu „Najlepszy projekt własny w roku szkolnym 2011/2012”.

Nagrody dla nauczycieli i uczniów wręczali: Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, Wiceprezes Zarządu NBP Witold Koziński, Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Zbigniew Modrzewski oraz Marek Urbaniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP.

Gościem Specjalnym Gali była Pani Grażyna Kulczyk, która opowiedziała uczestnikom Gali o początkach swojej kariery, ścieżkach dojścia do sukcesu oraz dała młodym ludziom wskazówki, jak osiągnąć wyznaczone cele.
Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS powstał w 2006 r. z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego oraz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jego głównym zadaniem jest pomoc nauczycielom w realizowaniu działań związanych z edukacją ekonomiczną.