3 marca 2021

Warsztaty dla nauczycieli realizujących program „Ekonomia na co dzień”

Od grudnia 2020 r. do marca br. nauczyciele ze szkół podstawowych brali udział w e–warsztatach pt. „Moja przyszłość – moje decyzje, kształtowanie aktywnych postaw ucznia".

Głównymi założeniami warsztatów było zmotywowanie nauczycieli do podejmowania edukacji finansowej i z zakresu doradztwa zawodowego, w różnych, atrakcyjnych dla ucznia formach, stosując aktywizujące metody, realizując projekty, nawiązując współpracę ze środowiskiem lokalnym. Ponadto służyły zainspirowaniu i zmotywowaniu nauczycieli do tworzenia innowacji pedagogicznych w oparciu o przewodnik „Ekonomiczne inspiracje” oraz korzystania w procesie dydaktycznym z multimedialnych materiałów, ćwiczeń, testów podczas realizacji programu. W czasie trwających 6 godz. dydaktycznych warsztatów, nauczyciele poznali możliwość włączania, zgodnie z obowiązującą podstawą programową, edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych.

Nauczyciele uczestnicząc w grach i zadaniach edukacyjnych doświadczyli, w jaki sposób wykorzystanie aktywnych metod pracy (także w zdalnym nauczaniu) wpływa na efektywność edukacji ekonomicznej. Gra dydaktyczna „Ścieżki edukacyjne”, pakiet dydaktyczny „Wybieram zawód”, czyKompetencje – co się teraz liczy”, prezentują jak dzięki pracy zespołowej, z wykorzystaniem narzędzi TIK, można przygotować uczniów do świadomego planowania i racjonalnych wyborów. Podkreślali oni również, że interdyscyplinarny charakter gier i pakietów edukacyjnych programu, angażują uczniów w działania: od racjonalnych decyzji ekonomicznych, przez planowanie ścieżki edukacyjnej, przewidywanie konsekwencji własnych działań, po znaczenie budowania pozytywnych relacji z innymi.

Podczas warsztatów nauczyciele zapoznali się z nowymi zasobami strony internetowej programu i pomysłami na ich wykorzystanie do prowadzenia działań edukacyjnych, jak również do samodzielnej pracy ucznia. Zostały im przedstawione zasady Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych oraz konkursów internetowych organizowanych w tym roku szkolnym.

Wartością dodaną warsztatów, mimo zdalnego ich przebiegu, była wymiana doświadczeń związanych z sukcesami oraz radzeniem sobie w sytuacjach trudnych podczas wdrażania programu. Dzielili się pomysłami jak radzić sobie z planowaniem zajęć, modyfikacją ćwiczeń i dostosowaniem ich do możliwości i potrzeb swoich uczniów.

W tegorocznej edycji zorganizowano 80 grup warsztatowych, w których uczestniczyło ponad 1600 nauczycieli z całej Polski.