9 kwietnia 2021

Seminarium dla trenerów „Od grosika do złotówki”

26.02.2021 r. odbyło się wirtualne seminarium dla koordynatorów regionalnych ogólnopolskiego projektu „Od grosika do złotówki”. Celem spotkania było przedstawienie trenerom nowych rozwiązań i funkcjonalności stworzonej platformy, jak i wypracowanych rezultatów, typu filmy, gry czy e-przewodnik dla nauczycieli. Jednocześnie omówione zostały sprawy organizacyjne przygotowujące trenerów do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli.

W spotkaniu z trenerami udział wzięli Małgorzata Sobkowicz - Prezes Zarządu Fundacji,  Michał Polak - Wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Wieńczysław Dębiński - przedstawiciel partnera projektu Content + oraz Bogusława Rajska - koordynator programu.

Program adresowany jest do uczniów klas drugich, którzy kontynuują działania w klasie trzeciej, ich rodziców i nauczycieli. Realizowany jest w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dotyczy bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk. Koncentruje się wokół podstawowych pojęć o racjonalnym wydawaniu pieniędzy i oszczędzaniu. Celem jest wzrost poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie bezpiecznego zachowywania się w sytuacjach zagrożenia i w zakresie racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, wzrost atrakcyjności zajęć dotyczących bezpiecznych zachowań prowadzonych przez nauczycieli.

Czynny udział w programie biorą rodzice uczniów a nawet całe rodziny. Scenariusze zajęć dają możliwość włączania rodziców w cykl nauki o bezpieczeństwie w różnych odsłonach dnia codziennego, jak również pozwalają na bezpośrednie zaangażowanie. Dzieci wspólnie z rodzicami przygotowują się w domach do zajęć z GROSIKEM, np. szukają pomysłów na rymowankę, pracę plastyczną czy wypełniają dzienniki podróży.

Od grosika do złotówki – program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla pierwszego etapu kształcenia szkoły podstawowej” korzysta z dofinansowania o wartości 106 042,50 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności i dostępności edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole podstawowej oraz podniesienie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poprzez dostarczenie im innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. 

Program realizowany jest wspólnie z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości, partnerem projektu jest Content+.