14 maja 2021

Młodzież rozwiązuje ważne problemy środowiskowe.

Młodzi ludzie odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu niektórych z najpilniejszych globalnych i lokalnych wyzwań społecznych i środowiskowych. Pokazali to uczestnicy Innovation Camp Online, który odbył się w dniach 13-14 maja br. 64 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski rywalizowało o tytuł najlepszych innowatorów. Zwyciężył zespół Sakopta Vide z II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z EY GDS Poland.

Uczestnicy Innovation Camp zmierzyli się z jednym z najpoważniejszych problemów w Polsce - niską jakością powietrza. Zadaniem uczniów było opracowanie pomysłu na produkt, usługę lub kampanię społeczną niwelujące przyczyny powstawania smogu lub przeciwdziałające jego skutkom w ich miejscowości. Uczniowie wywiązali się z tego zadania doskonale, przy okazji pokazując sprawność w posługiwaniu się technologiami komunikacyjnymi i narzędziami informatycznymi do pracy zespołowej. W trakcie pracy młodzież korzystała z wiedzy i doświadczenia mentorów – pracowników EY GDS Poland. Wolontariusze firmy pomagali uczniom w zorganizowaniu pracy zespołu i przeprowadzili ich przez wszystkie fazy procesu kreatywnego rozwiązywania problemów, od inspiracji i ideacji po prezentację wypracowanych pomysłów.

Najlepszy okazał się zespół Sakopta Vide z II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy w składzie Maciej Nowakowski, Bartłomiej Chmiel, Jakub Bukowski, Dorian Rząsa, Aleksander Buszek, Michał Huber i Piotr Pazdan, który zaproponował spółdzielnie pomp ciepła jako alternatywę dla ogrzewania domów jednorodzinnych węglem.

Drugie miejsce ex aequo przypadło zespołom Sześciu Wspaniałych z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie oraz ACTION z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach. Na podium znaleźli się również uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach tworzący zespół Pranksterzy.

Uczniów oceniało jury złożone z pracowników EY GDS Poland.

- Jako jurorzy byliśmy pod wrażeniem kreatywności zaproponowanych pomysłów. Młodzież szukała rozwiązań, które by łączyły technologie z mediami społecznościowymi, a to w dzisiejszych czasach jest kluczowe, aby sprostać problemom zanieczyszczenia powietrza. Jednym słowem wybór najlepszych drużyn był trudny – konstatuje Dariusz Sus, przewodniczący kapituły sędziowskiej.

- W Fundacji wierzymy w nieograniczony potencjał młodzieży, jej talent i kreatywność. Uczniowie biorący udział w Innovation Camp pokazali, że ta wiara jest głęboko uzasadniona. Dzięki programom i projektom edukacyjnym kształtującym umiejętności i postawy przedsiębiorcze wśród młodego pokolenia dajemy mu, nie tylko szanse rozwoju i budowania własnej przyszłości, ale również głos w dyskusji dotyczącej rozwiązań najbardziej palących problemów i wyzwań  – mówi Joanna Andrzejewska, Wiceprezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Innovation Camp jest jedną z inicjatyw jakie Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości realizuje z EY GDS Poland. W obecnym roku szkolnym wolontariusze firmy wzięli również udział w programach „Otwarta firma” oraz „Dzień przedsiębiorczości”. Pracownicy firmy prowadzili zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych nt. zmieniającego się rynku pracy, zawodów przyszłości i umiejętności poszukiwanych u obecnych i przyszłych pracowników, mieli również możliwość pomóc młodym ludziom w wyborze przyszłej kariery, pokazując im jak układała się ich własna ścieżka edukacyjna i zawodowa oraz jak wygląda ich codzienna praca.