19 maja 2021

Zespoły Dream Team i AOV zwycięzcami ex aequo Social Innovation Relay 2021!

19 maja 2021 r. eksperci Nationale-Nederlanden i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości po raz kolejny wyłonili najlepsze pomysły na innowacje społeczne opracowane przez uczniów szkół średnich. W finale polskiej edycji międzynarodowego konkursu Social Innovation Relay 2021 wzięło udział 10 zespołów wyłonionych spośród 109, które zgłosiły się do projektu. Po raz pierwszy w historii konkursu zwycięzcami ex aequo zostały dwa zespoły: Dream Team z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu oraz AOV z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku.

Była to już druga edycja konkursu, która odbywała się w formule zdalnej z uwagi na pandemię koronawirusa. Uczestnicy musieli pracować w zespole rozproszonym i komunikować się zdalnie, a także zaprezentować swoje pomysły przed jury w trakcie wirtualnego spotkania. Z tego zadania wywiązali się doskonale. Wśród finałowych propozycji znalazły się m.in. wsparcie dla seniorów w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, inteligentna opaska dla osób niewidomych, miernik zużycia wody z aplikacją o funkcjach edukacyjnych pomagające oszczędzać wodę, czy też kawiarnia integracyjna wspierająca zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

- W tym roku poziom był wyjątkowo wyrównany. Jury stanęło przed bardzo trudną decyzją. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania i wysiłku uczniów włożonego w tegoroczną edycję programu, która w całości realizowana była podczas zamknięcia szkół. Doceniamy również pracę nauczycieli oraz mentorów, którzy wspomagali uczniów na tej drodze – powiedziała na zakończenie konkursu Małgorzata Sobkowicz, Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Pierwszym miejscem podzieliły się zespoły: Dream Team z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu pod opieką pani Małgorzaty Kijak oraz AOV z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, pod opieką pani Teresy Woźniak. Zwycięskie zespoły zaproponowały rozwiązania łączące nowoczesne technologie z pomocą psychologiczną i elementami łączącymi pokolenia.

Drugie miejsce przypadło Mistrzom Gastronomii z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi pod opieką pani Doroty Andrzejewskiej. Uczennice zdobyły uznanie sędziów pomysłem kawiarni integracyjnej zatrudniającej osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Na podium znalazł się również zespół The POWER of ecology z III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzowskimi im. Stefana Żeromskiego w Żorach, pod opieką pana Andrzeja Pierchały, tworzący ręcznie szyte pluszaki z materiałów z recycklingu.

Trudne zadanie stanęło również przed wolontariuszami, którzy musieli łączyć pracę i życie rodzinne z zaangażowaniem w tę inicjatywę. 

Uczniowie musieli wykazać się kreatywnością, wytrwałością i odpornością na zmianę. Pokazali, że doskonale radzą sobie z technologiami umożliwiającymi zdalną pracę i komunikację. Cieszymy się, że w ten sposób możemy wspierać ich rozwój i rozwijać wrażliwość na potrzeby społeczne mówi Marta Pokutycka-Mądrala, rzeczniczka prasowa i dyrektorka komunikacji korporacyjnej Nationale-Nederlanden.

Zwycięzcy polskiej odsłony konkursu zmierzą się z rówieśnikami z Europy i Azji na Social Innovation Relay Global Final online już 22 czerwca br.

Social Innovation Relay (SIR) to międzynarodowy innowacyjny program dedykowany rozwojowi umiejętności uczniów szkół średnich. Program realizowany jest w 13 krajach, a jego ważnym elementem jest partnerstwo pomiędzy edukacją, biznesem i trzecim sektorem. Uczestnictwo w SIR pomaga młodym ludziom rozwijać umiejętności przedsiębiorcze, wrażliwość na problemy społeczne, daje im dostęp do najnowszych technologii i pokazuje, że przedsiębiorczość społeczna może być realnym wyborem kariery. W 2021 r. jednym z celów programu było zwiększenie jego społecznego oddziaływania poprzez zaangażowanie min. 25% uczniów z mniejszych ośrodków, o mniejszych zasobach i możliwościach. Z tego zobowiązania wywiązaliśmy się z nawiązką.