24 maja 2021

Uczniowie z Konina zwycięzcami Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych

Założeniem Forum realizowanego w ramach programu „Ekonomia na co dzień” było zainspirowanie młodzieży do interdyscyplinarnych aktywności i praktycznego wykorzystania wiedzy, angażowanie uczniów do podejmowania inicjatyw promujących edukację ekonomiczną w środowisku szkolnym i lokalnym. Do I etapu szkolnego mogli przystąpić wszyscy uczniowie realizujący program "Ekonomia na co dzień". Zespoły uczniów miały za zadanie inicjowanie edukacji finansowej i ekonomicznej w dowolnej formie jak np. wystawy, happeningi, foldery, plakaty, spotkania z przedstawicielami biznesu, itp. pod hasłem przewodnim “Mój region – przyszłość dla wielu”. Do finału zostało zaproszonych 12 szkół najbardziej zaangażowanych w różnorodne działania ekonomiczne.

20 maja 2021 r. uczniowie wzięli udział w warsztatach z zakresu autoprezentacji przeprowadzonych przez prezenterów telewizyjnych – Aleksandrę Kostkę i Piotra Dzięcielskiego, którzy poprowadzili również finał Konkursu.

Finał Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych odbył się 21 maja 2021 roku. Z uwagi na sytuację pandemiczną, konkurs nie mógł odbyć się w trybie stacjonarnym, dlatego transmisja na żywo nadawana była ze studia z którym łączyły się kolejno zespoły. Każdy zespół prezentował swoje osiągnięcia w postaci filmów, animacji oraz przekazu „na żywo”. W drugiej części Forum uczestnicy podczas konkurencji wykazywali się swoją wiedzą i umiejętnościami. Cały czas towarzyszyły duże emocje, które sięgnęły zenitu podczas dogrywki.

Laureatami Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych zostali:

I miejsce zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie, pod opieką p. Barbary i Zbigniewa Osajdów,

II miejsce zajął zespół reprezentujący Szkołę Podstawową w Kikole, pod opieką p. Ireneusza Bednorza

III miejsce zajęli uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową w Lipnie, pod opieką p. Małgorzaty Kowalskiej-Tuszyńskiej

Wszystkim gratulujemy!

Dziękujemy za zaangażowanie i wdrażanie cennych inicjatyw, które są dla nas wszystkich inspiracją do działania.

Program „Ekonomia na co dzień” realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.