7 listopada 2016

Włącz się w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości!

Zbliża się kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. To największe na świecie wydarzenie, mające na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi realizowane jednocześnie w ponad 120 krajach.

Zbliża się kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. To największe na świecie wydarzenie, mające na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi realizowane jednocześnie w ponad 120 krajach.
W dniach 14-18 listopada 2016 roku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza szkoły, uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie Otwarta firma. Projekt ten stwarza dla szkół możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia, przygotowujące uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i wejścia na rynek pracy.

W bieżącym roku szkolnym projekt został objęty
Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju.

W projekcie mogą brać udział szkoły wszystkich typów. Do realizacji przewidziano następujące moduły:

  • dla klasy I-III – Poznajemy zawody w miejscu pracy
  • dla klas IV-VI – Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy
  • dla gimnazjum – Pracownik–Pracodawca – Przedsiębiorstwo
  • dla szkoły ponadgimnazjalnej – Biznes przy tablicy.

Na platformie internetowej projektu – www.otwarta-firma.junior.org.pl – dostępne są materiały dydaktyczne dla nauczycieli, które pozwolą bez trudu przygotować i zrealizować zadania związane z udziałem w projekcie.

Szkoła, realizując projekt, stwarza uczniom niepowtarzalną okazję do uczestniczenia w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących postawy przedsiębiorcze.

Uczestnicy projektu – szkoły, firmy i instytucje oraz nauczyciele – otrzymują certyfikaty, a najaktywniejsze szkoły pamiątkowe statuetki.

Bliższych informacji udziela
Andrzej Pierchała – koordynator projektu:andrzej.pierchala@junior.org.pl
tel. 502144458.