28 listopada 2016

Zarządzaj swoimi finansami

Zapraszamy do udziału w internetowym konkursie dla uczniów "Racjonalne gospodarowanie finansami osobistymi”.

Zapraszamy do udziału w internetowym konkursie dla uczniów "Racjonalne gospodarowanie finansami osobistymi”.

Konkurs „Racjonalne gospodarowanie finansami osobistymi”, skierowany do wszystkich uczniów realizujących program „Ekonomia na co dzień”, realizowany jest w terminie od 28 listopada do 2 grudnia 2016 r. za pośrednictwem strony internetowej http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl

Celem Konkursu jest weryfikacja wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami, ukazanie konsekwencji podejmowanych decyzji oraz zmotywowanie uczniów do pogłębienia swojej wiedzy o finansach.

Zadania konkursowe dotyczą zagadnień takich, jak: sporządzanie budżetu (pojęcia: wpływy, wydatki, deficyt budżetowy, nadwyżka, równowaga, koszt alternatywny), funkcje pieniądza, formy oszczędzania, kapitał osobisty (edukacja jako inwestycja w siebie), racjonalne wydatki (podstawowe prawa konsumenta), zagrożenia i korzyści wybranych form inwestowania.

Konkurs ma formę testu wielokrotnego wyboru oraz studium przypadku. Nagrodzonych zostanie 20 najlepszych uczestników oraz dwóch najaktywniejszych nauczycieli.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!