18 maja 2011

Zakończył się międzyszkolny konkurs „Z przedsiębiorczością na Ty”.

Międzyszkolny konkurs „Z przedsiębiorczością na Ty” pod patronatem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości został zorganizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca`56 w Poznaniu - Anetę Sauer, Annę Strykowską oraz Urszulę Szulczewską. Miał on za zadanie przybliżyć młodzieży tematykę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości oraz skłonić do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W konkursie wzięły udział 3-osobowe zespoły uczniów Zespołu Szkół Handlowych i Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu.

Międzyszkolny konkurs „Z przedsiębiorczością na Ty” pod patronatem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości został zorganizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca`56 w Poznaniu - Anetę Sauer, Annę Strykowską oraz Urszulę Szulczewską. Miał on za zadanie przybliżyć młodzieży tematykę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości oraz skłonić do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W konkursie wzięły udział 3-osobowe zespoły uczniów Zespołu Szkół Handlowych i Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu.

Konkurs składał się z dwóch etapów:

I etap odbył się 3 marca 2011 r. w obu szkołach i polegał na rozwiązaniu testu przez każdego z członków zespołu. Do finału kwalifikowały się 3 najlepsze zespoły z każdej ze szkół.

II etap – finał konkursu odbył się 13 kwietnia 2011 r. w auli Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu. Polegał on na drużynowym rozwiązywaniu zadań z zakresu przedsiębiorczości zgodnych ze standardami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz przygotowania krótkiej prezentacji na temat jednego z zagadnień dotyczących szeroko pojętego życia gospodarczego.

Dziękujemy organizatorom konkursu za ich zaangażowanie, a zwycięskim drużynom gratulujemy sukcesu!