20 maja 2011

Zaproszenie do programu „Ekonomia na co dzień”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza na nieodpłatne 8-godzinne szkolenie dla nauczycieli gimnazjum „Ekonomia na co dzień”, które odbędzie się 3 czerwca b.r.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza na nieodpłatne 8-godzinne szkolenie dla nauczycieli gimnazjum „Ekonomia na co dzień”, które odbędzie się 3 czerwca b.r.

Zapraszamy nauczycieli, którzy są zainteresowani realizacją tego programu z młodzieżą w gimnazjum. Program szkolenia został opracowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Program dotyczy wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego, a jego głównym celem jest przygotowanie uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy. Program można realizować w ramach lekcji wos, godzin wychowawczych, kół zainteresowań lub jako dodatkową samodzielną godzinę dydaktyczną.

Wszystkim uczestnikom szkolenia zostaną zapewnione bezpłatne pomoce dydaktyczne – między innymi plansze edukacyjne i zbiór scenariuszy w pakiecie „Ekonomia na co dzień”. Pozostałe materiały wspierające pracę w tym programie zostaną przekazane chętnym nauczycielom podczas spotkań jesiennych. Proponowane szkolenie oraz materiały wzbogacą warsztat pracy nauczyciela i będą wspierać edukację ekonomiczną w szkole. Szkolenie poprowadzą doświadczeni trenerzy.

Program „Ekonomia na co dzień” pozwoli szkołom poszerzyć własną ofertę edukacyjną, opracować gimnazjalny projekt zespołowy oraz uatrakcyjnić proces dydaktyczno-wychowawczy.

Termin szkolenia: 03.06.2010 r. (piątek), godz. 10.00.

Decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Miejsce:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 7
Katowice

Zgłoszenia podpisane przez dyrektora szkoły należy przesyłać na adres:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 7
40-132 Katowice
faxem pod numer 32 258 18 52 lub e-mailem: mwatola@womkat.edu.pl

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem.

Dodatkowe informacje:
Anna Czarlińska-Wężyk
kierownik pracowni w RODN „WOM”
e-mail: aczarli@womkat.edu.pl
tel. 032 203 59 67 w. 223 lub w. 220 (pani Małgorzata Watoła)

POBIERZ ZGŁOSZENIE